Het Australische parlement heeft officieel besloten om de inhumane export van levende schapen over zee vanaf 2028 definitief te verbieden. Ondanks dat dit nog vier jaar gaat duren, is dit een belangrijke overwinning voor het welzijn van boerderijdieren. Gaat Europa volgen?

definitief
Definitief verbod op schapenexport Australië | Foto : publiek domein

In mei van dit jaar kondigde het Australische parlement al aan dat het de wrede export van levende schapen over zee wilde verbieden. Tot blijdschap van dierenactivisten is deze wetgeving nu officieel aangenomen.

Definitief verbod

Corinna Reinisch van FOUR PAWS noemt het definitief verbieden van de schapenexport een enorm succes voor de getroffen dieren:

“Schapen zullen geen lange, martelende reizen meer hoeven te doorstaan op overvolle vrachtschepen en ondenkbare omstandigheden zoals extreme temperaturen, hoge stressniveaus, infecties en gebrek aan voedsel en water. Het voorbeeld van Australië laat zien dat verandering mogelijk is.”

Australië bouwt export levende schapen af

Europa onderneemt pas actie ‘als er tijd is’

Nu Australië definitief een stap neemt om schapen te beschermen, neemt de druk op de EU – de grootste exporteur van levende dieren wereldwijd – toe. “Deze ontwikkeling moet leiden tot verdere discussies over het transportvoorstel dat de Europese Commissie eind vorig jaar publiceerde”, zo vertelt Reinisch.

“Er moet een einde komen aan het transport over zee in Australië, de EU en de rest van de wereld.”

Maar of er een definitef verbod op korte termijn gaat komen in Europa, lijkt onwaarschijnlijk. Daarvoor moet de Europese Raad eerst in actie komen. Die zou het voorgestelde maatregelenpakket – dat tevens maar uit één A4’tje bestaat – verder uitwerken. De voorzitter van de Europese Raad gaf aan dat zij enkel aan de slag gaan met het voorstel “als er tijd is”. Het heeft dus overduidelijk geen prioriteit.

schapentransport
Doods schaap aan boord. Nu definitief verbod schapentransport over zee in Australië | Foto: screenshot video Animals Australia/Vimeo

Hoge nood

Dit terwijl de nood erg hoog is: jaarlijks worden er zo’n 1,5 miljard vogels en 51 miljoen koeien, varkens, schapen en geiten vervoerd, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Na vogels zijn schapen de meest geëxporteerde dieren in de EU, en dat vervoer zorgt voor veel onnodig lijden waardoor sommige dieren zelfs overlijden.

Maandenlange helse zeetocht voor nog eens 1.700 runderen

Onbehandelde verwondingen, hitteberoerte en ondervoeding zijn slechts enkele van de redenen waarom deze dieren omkomen op zee. Deze rampen zouden definitief voorkomen kunnen worden als de Europese Unie ervoor zou kiezen om de export van levende dieren over zee te verbieden. Hopelijk zorgt de goedkeuring van het wetsvoorstel in Australië ervoor dat de EU nu wel aan de slag gaat met het voorstel.

Bronnen:

Omstreden EU diertransporten naar derde landen niet van de baan

©AnimalsToday.nl Kasper Wienk