Namibië is niet het eerste land waar aan gedacht wordt als het gaat om zeehonden. Toch woont er een enorme kolonie pelsrobben in een reservaat bij Cape Cross. Ieder jaar tussen 1 juli en 15 november is het daar jachtseizoen, wat betekent dat er tienduizenden robben worden afgeslacht.

Deze slachting vindt uiterst discreet plaats. Vanaf zes uur in de ochtend worden de jongen gescheiden van hun moeders en doodgeknuppeld. De robben worden omsingeld en de mannetjes afgeslacht, waarna de dode dieren achterop wagens worden geladen en vervoerd. Tegen negenen arriveren de bulldozers om het strand schoon te maken, zodat het reservaat weer open kan voor het grote publiek.

Baby zeehond

Activisten zijn al jaren bezig dit brute moorden een halt toe te roepen, onder andere door de oproep producten uit Namibië te boycotten. De Namibische minister Bernhard Esau is echter van mening dat de pelsrobben een belangrijke natuurlijk bron zijn. Hij gaat hierin zelfs zo ver, dat hij dit jaar het quotum voor het aantal robben dat gedood mag worden verhoogd heeft. Concreet betekent dit dat er meer robben doodgeknuppeld mogen worden dan de 91.000 van vorig jaar.

Eén van de argumenten om het quotum te verhogen is de werkgelegenheid die het oplevert. Een ander argument is de noodzaak de robben te doden om de visstand op peil te houden. Dit laatste argument kan echter zonder veel moeite van tafel geveegd worden, gezien het feit dat de stropers het met name hebben voorzien op pups en volwassen mannetjes. De pups zogen nog bij de moeder en zijn dus geen gevaar voor de visstand. Met het doden van de mannetjes wordt daarnaast een overschot aan vrouwtjes gecreëerd, die dezelfde vis eten als de mannetjes.

Het in leven laten van de vrouwtjes levert voor de stropers echter een groot voordeel op. Er ontstaat een overschot aan vruchtbare vrouwtjes die pups kunnen krijgen, waardoor er de volgende jaren meer pups zijn. Het zijn de pups die de meeste waarde hebben vanwege hun vacht en om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden is, volgens de minister, doodknuppelen gerechtvaardigd. Deelnemers aan de robbenjacht zijn er zelfs van overtuigd dat dit een humane manier is om de dieren te doden.

Opmerkelijk is het wel dat, ondanks hun overtuiging dat het afslachten van robben niet verkeerd is en de manier waarop humaan, dit plaats moet vinden tijdens de ochtendschemering. En dat men er in korte tijd alles aan doet om de zichtbare resten onzichtbaar te maken, voordat het toeristische publiek arriveert.

Bron: SeaSheperd.org