Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dieren tijdens onverdoofde slacht zonder uitzondering veel langer bij bewustzijn blijven dan beweerd wordt. Hun lijden is onacceptabel en dat maakt het convenant onverdoofd slachten tot een farce, aldus Karen Soeters van Animals Today. Het convenant is mislukt, nu is het tijd voor een verbod.

onverdoofd
Dieren lijden op onacceptabele wijze tijdens de onverdoofde slacht en zijn zonder uitzondering veel langer bij bewustzijn dan beweerd wordt | Foto: publiek domein

Het convenant onbedwelmd slachten is helemaal niet na te leven en dus is het nu echt tijd voor een wettelijk verbod tegen alle vormen van onverdoofd slachten. Teken daartoe onze petitie. Tot nu toe 37862 handtekeningen.

Vertegenwoordigers van de Joodse en Islamitische gemeenschap in Nederland en staatssecretaris Bleker kwamen in 2012 met het convenant onbedwelmd slachten, waardoor het toenmalige wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd slachten te verbieden alsnog sneuvelde. In het convenant zijn afspraken gemaakt over dierenwelzijn tijdens de onverdoofde slacht. Maar die zijn niet overeenkomstig de praktijk, zo bleek uit onafhankelijk onderzoek (pdf) door de Vlaamse wetenschapper en dierenarts Piet Vanthemsche, in opdracht van de overheid. Dieren lijden op onacceptabele wijze tijdens de onverdoofde slacht en zijn zonder uitzondering veel langer bij bewustzijn dan de 50 seconden die beweerd wordt.

Bij hun volle bewustzijn
Vanthemsche deed uitgebreid onderzoek bij het enige koosjere Nederlandse slachthuis, waar koeien, kalveren en stieren ritueel geslacht worden. De uitkomst was schokkend, waarbij onder meer bleek dat geen enkel van de 249 onderzochte dieren binnen de gestelde 50 seconden buiten bewustzijn was. Het gemiddelde lag zelfs rond de 2 minuten. Vanthemsche nam waar dat dieren met doorgesneden halzen alsnog probeerden op te staan, en ruim na de 50 seconden nog met hun ogen knipperden, in pure doodsangst door de pijn, bij hun volle bewustzijn, doodbloedend.

onverdoofd
Sop dit barbaarse ritueel! | Foto: screenshot video

Convenant is farce
Het convenant uit 2012 is ‘een farce’, zo legt Karen Soeters van Animals Today uit naar aanleiding van het onderzoek van Piet Vanthemsche:

 

Teken onze petitie
Binnenkort wordt er in de Tweede Kamer een nieuw wetsvoorstel ingediend door de Partij voor de Dieren om alle vormen van onverdoofd slachten te verbieden in Nederland. Roep de leden van het parlement op om zich voor het verbod uit te spreken. Maak duidelijk dat slachten zonder verdoving echt niet meer kan anno 2018!

©AnimalsToday.nl