De Mexicaanse regering wil zich inzetten om het uitsterven van de Californische bruinvis te voorkomen en zal hiervoor een nieuwe poging ondernemen. Om dit te bereiken zal Mexico gaan samenwerken met het Wereld Natuur Fonds. De Californische bruinvis, ook bekend als vaquita’s, is werelds kleinste en meest bedreigde bruinvis.

vaquita
Dode vaquita | Foto: ©Omar Vidal/WWF

De Californische bruinvis wordt ernstig bedreigd door onder meer vissersnetten. Om hier een einde aan te maken gaat een internationale commissie alternatieve technieken bedenken zodat de bruinvissen geen hinder ondervinden van vissers.

Nog maar zestig bruinvissen
Van de kleinste soort walvis zwemmen er nog maar zestig rond, aldus het Wereld Natuur Fonds. Twee jaar geleden werden er nog 97 dieren geteld. Ze leven alleen of in kleine groepen van hooguit 10 exemplaren. Ze worden naar verwachting hooguit zo’n 21 jaar. De Californische bruinvis komt alleen voor in ondiepe lagunes in en rond de delta van de Colorado in het noorden van de Golf van Californië. In gebieden dieper dan 30 meter waagt ze zich niet. Soms zijn ze zelfs te zien in gebieden zo ondiep dat hun rug boven het water uitsteekt. Ze leven er van tal van vissen en inktvissen.

Drones
Er worden andere pogingen ondernomen om deze walvissoort te redden. In 2015 schreven we over een leger van drones die de 24-uurs bodyguard moesten worden voor de Californische bruivis. Onderzoek toont aan dat dit mooie, maar verlegen zeezoogdier binnen vier jaar uitgestorven kan zijn als er geen krachtige maatregelen genomen worden.

Bron: La Chispa, WNF  ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer