Vleermuis in grotDe gemeente Amersfoort heeft plannen voor grootschalige bomenkap en om een skeelerbaan aan te leggen in Park Randenbroek in Amersfoort. Uit onderzoek is gebleken dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de beschermde vogels en vleermuizen die in dit gebied leven. Hiernaast zijn de effecten op de toekomstige natuurwaarden onzeker. De Partij voor de Dieren heeft  Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de Samenwerkingsovereenkomst die door de provincie Utrecht 
en de gemeente Amersfoort in 2009 is ondertekend.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de plannen die de gemeente Amersfoort heeft met Park Randenbroek, waar ook beschermde vogels en vleermuizen leven. Fractievoorzitter Willem van der Steeg heeft onder andere vragen gesteld over bomen die worden gekapt, waarvan Wageningen Universiteit heeft geadviseerd ze voorlopig te behouden.

Daarnaast wordt in onderzoek geadviseerd het verlichten van verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen te voorkomen en het verlichten van het foerageergebied van vleermuizen te beperken. De Partij voor de Dieren vreest hiervoor met de aanleg van een wedstrijd-skeelerbaan in het park. Van der Steeg heeft dan ook gevraagd hoe Gedeputeerde Staten denkt de eventuele negatieve effecten voor vogels en vleermuizen in het gebied te minimaliseren dan wel te compenseren.

Op dit moment doet zich ook een gelegenheid voor om een goede ecologische en wandelverbinding mogelijk te maken richting Leusden door middel van een onderdoorgang bij de A28. Er is gevraagd naar de mogelijkheid om provinciaal geld vallend binnen de Samenwerkingsovereenkomst voor dit doel te oormerken. De gestelde vragen vindt u hier.

In 2011 is de Partij voor de Dieren al eens op bezoek geweest in Park Randbroek. Dit verslag kunt u hier vinden.

Bron: Partij voor de Dieren