Biologische landbouw krijgt een steeds groter marktaandeel, dat schrijft trendwatcher Adjiedj Bakas in zijn nieuwe boek The Future of Food.

future of food

Hoewel intensieve landbouw voorlopig de basis blijft, stelt Bakas vast dat de vraag naar en het aanbod van biologisch voedsel toenemen. Hij noteert hoe het biologisch areaal in 2010 groeide met 3,9 procent, terwijl de afzet verviervoudigde. Bakas: “Dat maakt meteen duidelijk dat het aanbod de vraag niet bijhoudt. Er ontstaat daardoor aanbodkrapte.”

Daarnaast is de trendwatcher te spreken over de vernieuwingsdrang in de biologische sector: “De biologische boeren en tuinders worden wel eens de kraamkamer van de vernieuwing genoemd. En niet ten onrechte. Biologische landbouw moet met veel inventiviteit oplossingen verzinnen voor kwesties waar de gangbare landbouw standaardmethodes voor heeft. Maar het resultaat mag er zijn: gps-gestuurde oogstmachines en schoffelrobots zijn voorbeelden van oplossingen afkomstig van biologische boeren.”

Adjiedj Bakas – The Future of Food – Uitgeverij Scriptum

©PiepVandaag.nl Rik Peters