De Maleisische autoriteiten maken zich ernstig zorgen over het gestage tempo in de handel van schubdieren in de regio. Zo hebben ze laatst nog veertig levende schubdieren, ook wel pangolins genoemd, ontvangen van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de lokale bevolking.

stroperij
Beschermde schubdieren nog altijd slachtoffer van stroperij | Foto: publiek domen

De dieren werden ingeleverd bij het Sabah Wildlife Department en Wildlife Rescue Units. Een beduidend aantal van de schubdieren werd aangetroffen in menselijk gebied zoals dorpen, maar ook in de buurt van palmolieplantages en overige landbouwgronden. Volgens schubdier-onderzoekster Elisa Panjang hebben de Maleisische autoriteiten inderdaad hun handen vol aan het redden van deze beschermde diersoort. Zij benadrukt dat de stroperij en handel in schubdieren alsmaar blijft doorgaan, ondanks dat er gedacht werd dat de handel in deze diersoort zou gaan afnemen door de Covid-19-pandemie.

Hoewel schubdieren wettelijk beschermd zijn, worden er nog steeds te weinig concrete maatregelen geïmplementeerd om de handel een halt toe te roepen. Schubdieren blijven hiermee het meest illegaal verhandelde diersoort ter wereld. Dit komt met name doordat de Chinese overheid het gebruik van de schubben voor traditionele medicijnen nog steeds blijft toestaan.

pangolin
Schubben die veelal gebruikt worden voor traditionele medicijnen in China | ©Pangolin Conservation

Voor het eerst bijeen

Gelukkig worden er veel stappen in de goede richting gezet om de bescherming van de schubdieren te garanderen. Zo heeft het Sabah Wildlife Department onlangs nog een workshop georganiseerd voor het redden en in beslag nemen van schubdieren in Sabah. Dit is de eerste keer dat relevante belanghebbenden uit heel Sabah bij elkaar kwamen om te leren hoe schubdieren het beste kunnen worden beschermd. Verscheidene vertegenwoordigers van overheidsinstanties en ngo’s, zoals het WNF Maleisië en het Sepilok Orang Oetan Rehabilitatie Centrum, waren hierbij aanwezig.

Ondanks deze gezette stappen in het verbeteren van het behoud van het schubdier, zijn er nog veel aanvullende maatregelen nodig. Toch blijven er nog veel verbeterpunten over in de samenwerking bij onderzoek en het aanmoedigen van bewustzijn in de samenleving. Panjang oppert bijvoorbeeld dat wanneer er een toegenomen bewustzijn wordt gecreëerd onder de lokale bevolking, er meer contact wordt opgenomen met de autoriteiten om pangolins te redden.

Gevaar zoönosen

Het gevaar blijft natuurlijk dat de handel in deze diersoort de verspreiding van zoönosen met zich meebrengt. Zo hebben Chinese onderzoekers in 2020 het idee gesuggereerd dat het Maleisische schubdier een potentiële gastheer kon zijn geweest voor het opkomen van het coronavirus. Dit laat zien dat de handel in wilde diersoorten ook een gevaar vormt voor de mens.

Fokkerijen wilde dieren mogelijke oorsprong corona

Naast het risico dat dierenmarkten een potentiële besmettingsbron kunnen vormen van voor mensen dodelijke ziekten, worden er ook met name veel illegale dierproducten verhandeld zoals ivoor, neushoornhoorns en de schubben van pangolins. Terwijl de pandemie blijft aanhouden, hebben dieren een zware prijs betaald voor de angst en paranoia van de mens om de volgende pandemie tegen te gaan. Veel landen zijn nauwlettend gaan toezien op zoönosen, met drastische gevolgen van dien. Door meer aandacht te geven aan het tegengaan van de verspreiding van zoönosen zou niet alleen de illegale handel in schubdieren aan banden worden gelegd, maar zou er ook de volgende pandemie mee kunnen worden voorkomen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer