Gelderland wil de kleine populatie wasberen in de provincie uitroeien door ze te laten vangen en vervolgens dood te schieten. Stichting AAP geeft aan dit besluit te betreuren, temeer omdat er sinds oktober een project loopt in Limburg waarbij inmiddels 12 dieren succesvol weggevangen zijn. AAP zorgt voor de opvang en herplaatsing van deze invasieve exoten.

AAP
Teleurgesteld over het wasbeerbeleid van de provincies | Foto: publiek domein

Afschot wordt in Limburg, conform beleid, helaas wel ingezet bij moeilijk te vangen wasberen. Maar Gelderland en de andere provincies waar de wasbeer wordt waargenomen, zoals Groningen en Noord-Brabant, hebben in het geheel geen belangstelling getoond om de geweldloze aanpak over te nemen.

Eerder dit jaar lanceerde Stichting AAP een petitie voor de Limburgse wasberen, die na een week al zo’n 28.000 handtekeningen telde. Daarop koos de provincie toch voor de opvang van de wasberen, die conform EU-beleid moeten worden bestreden. Directeur David van Gennep:

“We hebben ruimte gemaakt voor zeker 50 wasberen en verwachten dat ze snel uitgeplaatst kunnen worden, zodat er altijd ruimte blijft voor nieuwe wasberen. De uitspraak van Faunabeheer Gelderland dat er geen plekken meer zijn om de Limburgse wasberen op een goede manier te houden is dus onjuist. We kunnen de wasbeerflow prima aan!”

Behandeling bij AAP tegen spoelworm

Dat een groot deel van de gevangen dieren besmet is met een voor mensen gevaarlijke spoelworm mag geen reden zijn om tot afschot over te gaan. De besmetting is prima te behandelen zonder nadelige effecten. Bovendien kan afschot ertoe leiden dat wasberen op de vlucht slaan voor jagers en zo de infectie over een groter gebied verspreiden.

AAP
Wasbeer gevangen bij Stijn (L) | Foto: Stichting AAP

Stichting AAP doet nogmaals een dringend beroep op de provincies waar wasberen gezien worden om alle opties te overwegen alvorens tot afschot over te gaan:

“Laten we de wasberen een veilige toekomst gunnen op een plek waar ze niet schadelijk zijn. Dit probleem is door mensen veroorzaakt en AAP is daarom van mening dat de dieren die fout niet met hun leven hoeven te bekopen.”
.

  • Lees ook:

Provincie: Gelderse wasberen worden uitgeroeid

.
Bron: