De veelheid aan soorten planten en dieren wordt ernstig aangetast door klimaatverandering. Wetenschappers van de VN waarschuwen nu dat de aanpak van de klimaatcrisis en bescherming van diersoorten hand in hand moeten gaan, omdat ook sommige klimaatmaatregelen averechts werken op de biodiversiteit.

Aanpak klimaatcrisis en bescherming diersoorten moeten samengaan
Kraanvogels keren terug wanneer hun habitat wordt hersteld | Foto: publiek domein

Het lijkt zo logisch, omdat het een verband houdt met het ander: klimaatverandering tast ecosystemen aan met het bijbehorende verlies aan biodiversiteit, waaronder allerhande diersoorten. Toch is dat nog onvoldoende doorgedrongen, want voor het behoud van biodiversiteit en de aanpak van klimaatverandering zijn verschillende instanties verantwoordelijk. Bovendien werkt een deel van de klimaatmaatregelen zelfs contraproductief met betrekking tot bepaalde diersoorten, want het telen van gewassen als bijvoorbeeld mais voor zogenaamd groene bio-energiecentrales, waarvoor veel landbouwgrond nodig is, gaat ten koste van de biodiversiteit; diersoorten verdwijnen en keren nooit meer terug. Ook het telen van gewassen die CO2 opnemen en in de grond opslaan kost veel land met hetzelfde gevolg.

Aanpak klimaatcrisis en bescherming diersoorten moeten samengaan
Monocultuur gaat ten koste van biodiversiteit | Foto: publiek domein

De wetenschappers concluderen dat de twee problemen met elkaar verweven zijn en pleiten voor een holistische aanpak, waarbij oorspronkelijke ecosystemen – die veel diersoorten herbergen – hersteld worden en daarmee tegelijk een waardevolle bijdrage leveren om klimaatverandering tegen te gaan. Plant- en bodemwetenschapper Pete Smith van de universiteit van Aberdeen noemt in dit kader het herstel van tropische regenwouden, of dichter bij huis, van veengebieden. Veen is een belangrijke natuurlijke opslag van koolstofdioxide, omdat het broeikasgas in de afgestorven planten blijft zitten. Smith:

“Beschermen en herstel van koolstofrijke ecosystemen als tropische oerwouden en veengebieden zou hoge prioriteit moeten krijgen.”

Aanpak klimaatcrisis en bescherming diersoorten moeten samengaan
‘Beschermen en herstel van koolstofrijke ecosystemen als tropische oerwouden en veengebieden zou hoge prioriteit moeten krijgen’ | Foto: publiek domein

Volgens de wetenschappers is voor de eerder genoemde maatregelen, zoals het kweken van gewassen als mais voor biocentrales, een landbouwareaal nodig met tweemaal het oppervlak van India. De impact daarvan op de biodiversiteit wordt ‘redelijk catastrofaal’ genoemd. Bovendien heeft het verlies van biodiversiteit aan het eind van het verhaal ook negatieve gevolgen voor de mens, zeggen de onderzoekers. Het is te hopen dat die conclusie doordringt bij de massa, want wanneer het onszelf treft zijn mensen doorgaans wél geneigd om tot actie over te gaan. In 2020 werd geconcludeerd dat geen van de biodiversiteitsdoelen die in 2010 door de Verenigde Naties waren afgesproken was gehaald.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR