Geregeld duiken er YouTube-video’s op van alligators die doodgemoedereerd over golfbanen in Florida banjeren, tussen de verbaasde spelers door. Volgens nieuw onderzoek is dit niet de gekste karaktertrek van deze Amerikaanse reptielen: ze blijken namelijk haaien te eten.

alligators eten haaien
Amerikaanse alligators blijken graag haaien te eten | Fotocredit: RW Sinclair Flickr via Compfight cc

Onderzoekers in de Verenigde Staten hebben langs de kusten van de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico waargenomen dat Amerikaanse alligators jagen op kleine haaien. Dit is het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de tot op heden onbekende strijd tussen deze twee vervaarlijke roofdieren.

Maatje te klein
James Nifong, werkzaam aan de Kansas State University, is een van de onderzoekers. Hij legt dit verschijnsel uit:

“Roofdieren die jacht maken op elkaar heeft vooral te maken met de onderlinge verhoudingen in afmeting. Ziet een alligator een kleine haai voorbijzwemmen waarvan hij inschat dat hij die de baas kan zijn, dan zal het reptiel toeslaan. Aan de andere kant zijn we ook oudere observaties tegengekomen van grote haaien die kleine alligators verorberen.”

Visbuffet
Nifong en zijn collega’s hebben bijna 10 jaar lang onderzoek gedaan naar de alligators die de kusten van de Amerikaanse staten Florida en Georgia bevolken. Met behulp van lampen konden ze hun nachtelijke jachtpartijen volgen. Helaas was de manier waarop ze hun onderzoek uitvoerden vrij dieronvriendelijk. Ze vingen meer dan 500 alligators en pompten hun maag leeg om te zien wat ze hadden gegeten. Alligators eten over het algemeen vissen, schaaldieren en slakken, maar op het menu van de reptielen in het onderzoek stonden ook drie haaiensoorten en een roggensoort. De haaien waren 90 tot 120 cm lang.

Groter gebied dan voorheen aangenomen
Uit Nifongs analyse van oudere rapporten bleek dat er al in 1870 alligators waren waargenomen die op haaien joegen, maar deze observaties waren uitsluitend gedaan op een eiland voor de kust van Georgia. In één geval vielen haaien een groep alligators aan die zich te goed deed aan een school vissen. Dankzij zijn onderzoek weten ze nu dat haai-etende alligators voorkomen langs de hele Atlantische kust van Florida en Georgia, en ook aan Florida’s Golf-kust.

Kansen grijpen
Hoewel haaien zoutwaterdieren zijn en alligators in zoet water leven, licht Nifong toe dat haaien en roggen ook wel eens zoetwatergebieden opzoeken, en dat alligators (uitgerust met gps-apparatuur) opportunistisch van aard bleken:

“Een alligator die zich in een gebied met hoge zoutgehaltes bevindt, gaat altijd op zoek naar zoet water. Als het hard geregend heeft, is hij zelfs in staat om het zoete water op te drinken dat op het zoutwateroppervlak drijft. Op die manier kunnen ze het langere tijd uithouden in zout water.”

Meer informatie over populaties en sterfte
Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de aanvallen van alligators op haaien toenemen. veranderingen in de kustgebieden kunnen de oorzaak ervan zijn dat alligators uit riviermondingen verdreven worden en alligatorpopulaties onder druk komen te staan, waardoor de twee diersoorten het vaker met elkaar aan de stok krijgen. Nifong benadrukt dat het onderzoek tot nadenken heeft gestemd wat betreft populatiebeheer van bedreigde diersoorten: blijkbaar zijn haaien en roggen van belang voor de eetgewoonten van de alligators, maar kan dit ook van invloed zijn op de sterfte van jonge haaien.

Bron: The Guardian ©Animals Today Anne Douqué