Deze winter heeft Nederland bezoek van twee roze spreeuwen. Eén roze spreeuw is al bijzonder, maar twee is helemaal opmerkelijk. Beide hebben een Nederlandse tuin opgezocht en zij blijken dol te zijn op de Hollandse vogelpindakaas.

roze spreeuw
Foto Credit: Aravind Venkatraman via Compfight cc

Normaliter komt deze soort voor op de steppen van Turkije tot in Centraal-Azië. In deze gebieden leiden zij een zwervend bestaan. Toch broeden ze regelmatig in Europa, voornamelijk in Bulgarije en Roemenië. Als er in een jaar veel sprinkhanen zijn, kunnen enorme kolonies roze spreeuwen ontstaan, soms tot wel tienduizenden broedparen. Na het broedseizoen vertrekken de roze spreeuwen weer naar India, waar zij de winter doorbrengen. Een enkele keer vergist zo’n roze spreeuw zich en komt dan terecht in West-Europa, zoals nu in Nederland.

Tot de 21e eeuw werd de roze spreeuw als dwaalgast gezien, tot deze mooie vogelsoort vanaf de jaren ’80 jaarlijks werd waargenomen, met als klap op de vuurpijl een invasie van tientallen roze spreeuwen in 2002. Vanaf dat moment wordt de roze spreeuw niet meer als dwaalgast beschouwd. De laatste jaren zijn er echter maar weinig waargenomen in Nederland.

Daar is nu dus verandering in gekomen. Twee vogels verblijven momenteel in ons land, waarvan eentje in Vlaardingen en de andere aan de andere kant van het land, in het Friese Kollum, ver weg van hun normale overwinteringsgebied: India.

De spreeuwen blijken dol op vogelpindakaas, dat fel verdedigd wordt tegen zelfs halsbandparkieten, een vogelsoort uit Afrika en Zuid-Azië. Beide roze spreeuwen zijn jonge vogels, die zich hebben vergist in oost en west. Wie weet wordt de roze spreeuw ook genoteerd tijdens de Nationale Tuinvogeltelling op 17 en 18 januari aanstaande.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven