Sinds 1980 kampt Taiwan met enorme aantallen zwerfdieren. Asielen raken overvol, wat ertoe leidt dat er dagelijks vele dieren worden geëuthanaseerd. Een nieuwe wet moet het euthanaseren van asieldieren tegengaan en de adoptie van deze dieren juist stimuleren.

Taiwan
Een nieuwe wet in Taiwan moet voorkomen dat asieldieren onnodig worden geëuthanaseerd | Fotocredit: Animal People Forum Flickr via Compfight cc

Dat zwerfdieren in Taiwan een probleem zijn is een understatement. Het probleem begon in 1980 toen Taiwan door een sterk groeiende economie, een enorme toename zag in het kopen van huisdieren. Modehondjes werden aangeschaft als puppy en weer afgedankt toen bleek dat ze helemaal niet zo klein bleven of dat het toch wel veel werk was om voor ze te zorgen. De dieren werden veelal op straat gezet en begonnen in de straten van Taiwan te zwerven.

Vele zwerfdieren
Geschat werd dat er rond 1990 zo’n 660.000 in de steek gelaten honden en katten op het eiland rondliepen. Een eiland dat kleiner is dan Nederland! Burgers begonnen te klagen en de overheid probeerde op gruwelijke wijze van de dieren af te komen. Volgens dierenrechtengroepen probeerden verschillende steden de dieren te verdrinken of te verhongeren. De dieren werden geëuthanaseerd in asielen als ze na een week nog niet waren geadopteerd. Deze asielen in Taiwan kampen met grote problemen: ze zijn ondergefinancierd, overbevolkt en hebben een groot personeelstekort. De Taipei Times stelde dat asielen in 2016 meer dan 70.000 dieren hadden opgenomen, waarvan 10.000 werden gedood.

Nieuwe wet
Deze maand is een nieuwe wet aangenomen die het euthanaseren van zwerfdieren tegen zal gaan. De wet wordt gesteund door groepen dierenactivisten en moet het adopteren en castreren van zwerfdieren stimuleren en het fokken van dieren tegengaan. Toch zijn er ook tegenstanders van de wet. Zij stellen dat de wet ervoor zal zorgen dat de toch al volle asielen in Taiwan, nog drukker zullen worden.

Tragische zaak
Voor- en tegenstanders van de wet verwijzen naar de tragische zaak van Chien Chih-cheng. Deze 32 jaar oude dierenarts werkte in een hondenasiel in een buitenwijk van Taipei. Ze was een enorme dierenliefhebber en hield van haar baan. Door de enorme toestroom van afgedankte honden en zwerfhonden, had het asiel dagelijks problemen al deze dieren onder te brengen. Chien werd daardoor opgezadeld met de verschrikkelijke taak om de dieren te euthanaseren.

Te grote last
Ze kwam wereldwijd in het nieuws toen ze op tv vertelde over het lot van de zwerfdieren in Taiwan en toegaf dat ze in twee jaar tijd 700 honden had moeten euthanaseren. Op social media werden zij en het asiel aangevallen en uitgemaakt voor moordenaars. In mei 2016 werd de last op haar schouders van het dagelijks doden van zoveel honden haar te veel en pleegde ze zelfmoord. In haar afscheidsbrief liet ze weten dat ze hoopte dat haar dood verandering zou brengen in de situatie in de asielen. Haar boodschap was dat een dierenleven niet minder belangrijk is dan het leven van een mens.

Tegenstanders wet
Onder de nieuwe wet mogen er geen zwerfdieren meer worden geëuthanaseerd en zullen eigenaren die hun dier willen achterlaten in het asiel een boete moeten betalen. Tegenstanders van de wet stellen dat de wet er niet voor zal zorgen dat asielen minder vol zullen zitten. De Taiwanese dierenarts Kung Chuen-Chia vertelt de Taipei Times:

“De wet is een verkeerd beleid als er geen ondersteunende maatregelen worden genomen om het afdanken van huisdieren te reduceren. Asielen hebben beperkte ruimte, personeel en middelen, maar het aantal asieldieren zal blijven toenemen. Dit verkeerde beleid zal het leiden van dieren alleen maar laten toenemen.”

Bronnen: BBC, Taipei Times, Washington Post, Reuters ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen