Tegen een veehouder is een werkstraf van 150 uur waarvan 50 uur voorwaardelijk geëist wegens het verwaarlozen van zijn dieren.

Melkkoe
Photo credit: Compassion in World Farming Nederland / Foter.com / CC BY

Behalve de werkstraf heeft het Openbaar Ministerie de 75-jarige man een boete opgelegd van 7500 euro. Indien de veehouder nogmaals in de fout gaat moet het bedrijf 3 maanden worden stopgezet. De man heeft stallen in Wijdewormer en Katwoude en houdt daar schapen en runderen.

Volgens Justitie blijft de veehouder zijn dieren verwaarlozen en er is sprake van een terugkerend probleem. Inmiddels zijn er helaas weer nieuwe constateringen gedaan en die  kunnen de veehouder mogelijk nog eens 750 euro aan boetes gaat opleveren.

De dieren van de man worden al sinds 2013 regelmatig gecontroleerd door inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Tijdens deze controles werden hekken met scherpe punten ontdekt en bleek het voer van de dieren vervuild en was er geen schoon drinkwater aanwezig. Ook de hygiëne was niet in orde. De rechtbank in Haarlem doet op 3 februari uitspraak in de zaak van de veehandelaar.

De veehouder is al vaker veroordeeld waarbij ook dieren in beslag werden genomen omdat ze ernstig verwaarloosd waren.  Ook recent werden weer dieren aangetroffen in dusdanig slechte toestand dat ze in beslag werden genomen.

Meldingen
Vorig jaar werd duidelijk dat er bij de NVWA steeds meer meldingen binnen komen over verwaarloosde landbouwdieren. Zo kwamen er in 2012 1.747 meldingen binnen over de verwaarlozing van dieren op veehouderijen. In 2013 is dat aantal gestegen naar 2.226 klachten. Het gaat vooral om varkens, runderen en schapen.

In 2014 stonden maar liefst 325 veehouders onder verscherpt toezicht. Daarvan blijken 60 veehouders notoire overtreders. In 410 zaken kreeg de eigenaar van de dieren de opdracht maatregelen te treffen om de situatie te verbeteren en moest er bijvoorbeeld verplicht een dierenarts worden ingeschakeld. Bij deze 410 zaken waren in totaal 271.210 dieren betrokken. In 87 gevallen droeg de NVWA de zaak direct over aan justitie. Op 12 bedrijven was de situatie zo nijpend dat 669 dieren onmiddellijk werden weggehaald.

Bron ©PiepVandaagWord nu maandelijks donateur en ontvang de prachtige kalender van varken Sam in de bus

Word donateur