Sinds 2007 is het stropen van neushoorns met een schrikbarende 9000 procent gestegen. De jacht op de kostbare hoorn heeft een nieuw dieptepunt bereikt, waarschuwt het Wereld Natuur Fonds (WNF).

neushoorn
Zwarte neushoorn | Wikipedia

Iedere dag worden tenminste 3 neushoorns gedood, meldt WNF in een persbericht. Vorig jaar waren er in Zuid-Afrika maar liefst 1215 slachtpartijen, waarbij het Krugerpark wordt omschreven als het ‘epicentrum’. Twee derde van het totaal aantal gedode neushoorns kwam uit het immense park grenzend aan Mozambique, waar ook de meeste stropers vandaan komen.

Afgelopen jaar werd in Zuid-Afrika ook een recordaantal arrestaties verricht: 386 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij neushoornstroperij (vergeleken met 343 in 2013 en 267 in 2012), aldus WNF.

Wereldwijd leeft 80 procent van alle neushoorns in Zuid-Afrika. Naar schatting zijn dat er nu nog zo’n 20.000. Met 3 gestroopte neushoorns per dag is de rekensom snel gemaakt waaruit blijkt dat de soort zijn langste tijd heeft gehad. WNF wildlife crime expert Christiaan van der Hoeven:

“In 2007 ging het nog om 13 neushoorns. Door de enorme vraag naar hoorn uit Azië is het aantal gestroopte neushoorns in zeven jaar tijd met ruim 9.000 procent gestegen. Meer dan drie neushoorns per dag worden op dit moment gedood. We hebben geen tijd meer te verliezen.”

Grensoverschrijdend
Omdat de smokkel en illegale handel in dieren en dierproducten van bedreigde soorten grensoverschrijdend is moet de aanpak internationaal zijn. Organisaties als de Veiligheidsraad van de VN hebben de stroperij op de agenda staan en het is tijd voor actie, zo meent Van der Hoeven. Maar de oplossingen zijn niet simpel:

“Er is geen ‘silver bullet’. Er moet op verschillende borden worden geschaakt en dit varieert van verhoogde inzet van stroperijpatrouilles, corruptie tot het hoogste niveau bestrijden, syndicaten oprollen tot terugdringen van de vraag naar neushoornproducten in Azië. Alleen door intensieve internationale samenwerking kunnen we deze vreselijke stroperijcrisis keren. We willen deze miljoenen jaren oude diersoort voor toekomstige generaties behouden.”

Lokaal
Lokaal zet WNF zich onder meer in voor het uitbreiden van het leefgebied van de zwarte neushoorn en werkt daarbij samen met organisaties in Zuid-Afrika. Ook worden neushoorns verplaatst naar veiliger oorden. Sinds de start van het Zwarte Neushoornprogramma in 2003 zijn meer dan 140 neushoorns verhuisd en zijn meer dan 50 kalfjes geboren. Op deze manier wordt de populatie groter en zijn ze beter bestand tegen stroperij. Om stropers op te sporen in moeilijk begaanbaar gebied worden steeds vaker eco-drones ingezet ter ondersteuning van de patrouilles en onderzoek.

Door de grote vraag naar neushoornhoorn en het kleine aanbod zijn ze hun gewicht in goud waard. De geneeskundige krachten zijn echter gelijk aan die van onze eigen teennagels, al denken hardnekkige Aziatische tradities daar anders over. De vraag moet omlaag en daarom werkt het WNF ook mee aan grootschalige gedragsveranderingscampagnes in Vietnam:

“Om de soort te behoeden voor uitsterven is het cruciaal dat de vraag naar hoorn afneemt. In een hoorn zit hetzelfde spul als je nagels en je haar en de medische werking is nooit bewezen. In Vietnam wordt de hoorn vermalen tot poeder en gebruikt voor kwalen variërend van een kater tot kanker.”

Top
Op internationaal vlak valt er weer wat te verwachten tijdens de top over wildlife crime in Botswana, in maart. Dit overleg is een vervolg op afspraken die regeringsleiders vorig jaar in Londen hebben gemaakt op een bijeenkomst over de aanpak van stroperij en illegale handel. Het WNF roept de regeringsleiders alvast dringend op om in maart ‘concrete afspraken te maken om wildlife crime te stoppen’.

Bron: WNF ©PiepVandaag Bart van Riel