Bij flamingo’s denken de meesten onder ons niet direct aan Nederland, maar aan verre exotische gebieden in Afrika en Zuid-Amerika. Toch komen ook in Nederland wel degelijk flamingo’s voor. Zij broeden hier niet, maar wel net over de grens met Duitsland, in het Zwillbrocker Venn.

flamingo
De kleurrijke flamingo komt ook in Nederland voor | Fotocredit: Gidzy Flickr via Compfight cc

De Europese flamingo is de enige echte wilde flamingo in Nederland. Naast de gewone Europese flamingo kunnen in ons land nog Chileense-, kleine- en Caribische flamingo’s worden gezien. Zij zijn van elkaar te onderscheiden door grootte, kleur, snavels en de kleur van de poten. De Europese flamingo is te herkennen aan haar lichtrose tot bijna witte verenkleed. De vleugels zijn dieprose met zwarte punten. Ook de poten zijn lichtrose.

Zwillbrocker Venn

Tot nu toe broedt de Europese flamingo niet in Nederland, maar zoals reeds eerder gezegd, wel in het Zwillbrocker Venn, net over de grens bij de Achterhoek. Deze broedlocatie is de meest noordelijke locatie in Europa. Vermoedelijk ontsnapte exemplaren legden hier de basis voor een Duitse broedkolonie. In de atlasperiode 2013-2015, waarbij zo’n 2.000 vogelaars alle vogels in Nederland telden, nestelden in het Zwillbrocker Venn 2 tot 5 broedpaar. In de tijd dat jongen moeten worden gevoerd, zijn flamingo’s zelfs te vinden rond het Veluwemeer. Meestal hebben de vogels één nest per jaar, waarin zij één ei leggen. Als de jongen groot genoeg zijn gaan zij naar een crèche, waar enkele ouders bij toerbeurt op de jongen passen.

Na de broedtijd worden rondtrekkende jonge vogels waargenomen in Nederland. Tussen de verschillende individuen bestaat veel verschil. De één trekt weg naar het westen van Afrika en een zeer klein aantal brengt de winter door rondom het IJsselmeer, het Lauwersmeer en de Zeeuwse delta. In de periode 2013-2015 zijn zo’n 15 tot 20 vogels voornamelijk te vinden rond het Grevelingenmeer en lijken Oostvaarderplassen en het Lauwersmeer te worden gemeden.

Grevelingen

Boa’s van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Staatsbosbeheer controleren scherp of de dieren niet worden verstoord door wandelaars en natuurfotografen. Vooral de laatste weken, met sneeuw, ijs en kou, is het zaak de dieren zoveel mogelijk met rust te laten. Dit geldt niet alleen voor de flamingo, maar ook voor diverse eendensoorten, zoals smient, wilde eend, wintertaling, pijlstaart, middelste zaagbek, brilduiker), ganzenzoorten (grauwe-, brand-, kol- en rotgans) en soorten als wulp, kluut, goudplevier, geoorde fuut en kuifduiker.

Helaas vinden nog steeds veel overtredingen plaats door nieuwsgierigen. Boswachters en inspecteurs blijven daarom controleren en overtreders krijgen een proces-verbaal van 250 euro wegens overtreding van de wet Natuurbescherming.

Bronnen:

©Animals Today Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.