Jonge olifanten die hun moeder of de matriarch van de groep hebben verloren, veranderen hun leefgebied. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Save the Elephants and Colorado State University.

leefgebied
Olifantjes die hun moeder zijn kwijtgeraakt, blijken hun leefgebied te veranderen | Fotocredit: Keith Roper Flickr via Compfight cc

Het onderzoeksteam analyseerde de bewegingen van vrouwelijke olifanten uit negen verschillende olifantenfamilies over een periode van 16 jaar. Van de onderzochte olifanten die hun moeder of leider van de groep, matriarch, hadden verloren, besloten de meeste hun leefgebied uit te breiden tot nieuwe gebieden. Anderen besloten juist om het gebied waarin ze normaal leven te verkleinen. Hoofdauteur Shifra Goldenberg:

“Onze studie toont aan dat het verlies van een matriarch kan leiden tot dramatische verschuivingen en uitbreidingen in de bewegingen van sommige families, terwijl andere families trouwer zullen zijn aan de kern hun oorspronkelijke leefgebied.”

Een voorbeeld hiervan is de welbekende olifantenfamilie Swahili Ladies. Nadat binnen hun familie een hele generatie van volwassenen werd uitgeroeid door stroperij, verlieten zij het gebied ten zuidwesten van een beschermd reservaat en verbleven zij enkel binnen de grenzen van het beschermde gebied.

Dreiging van ivoorstroperij
Van de onderzochte olifantenfamilies, veranderden ook bijna alle families die hun matriarch niet hadden verloren, van leefgebied. Ook zij vermeden gebieden waar stroperij veel plaatsvond. Senior auteur George Wittemyer:

“Bij olifanten zien we een algemeen vermogen om gebieden met een hoog risico te herkennen en te vermijden. Veranderingen in leefgebied waren echter veel extremer bij gezinnen die de moeders en leiders van hun groepen verloren hadden. De kosten en baten van deze verschillende soorten reacties zijn belangrijk voor het vermogen van de bevolking om te reageren op nieuwe dreigingen en om te herstellen van de gevolgen van het stropen van olifanten voor ivoor, dat het niveau van een ernstige crisis heeft bereikt.”

Bron: Science Daily ©Animals Today Nadine van Wissen