Goed nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. De vossenjacht blijft verboden. Dat heeft premier May afgelopen zondag gezegd in een interview met de BBC.

vossenjacht
© Melissa Groo

De premier had vorig jaar in de aanloop naar de verkiezingen beloofd dat het parlement opnieuw over het verbod zou mogen stemmen. Ook David Cameron heeft als premier gezegd dat hij de jacht op vossen mogelijk weer wilde toelaten maar uiteindelijk is het nooit zo ver gekomen.

Vorig jaar riep onder andere Sir Ranulph Fiennes, een van de grootste levende Britse helden, bekend schrijver en ontdekkingsreiziger, de nieuwe Britse premier Theresa May op geen toestemming te verlenen om de drijfjacht op vossen weer in te voeren. De wet die deze jacht verbiedt (The Hunting Act) stamt uit 2005 en daar ging een jarenlange discussie aan vooraf.

Vooral op het platteland leven voorstanders van de vossenjacht, maar een meerderheid van de bevolking is tegen. De wet kwam er pas na jaren van intensief campagnevoeren door organisaties waaronder the League Against Cruel Sports, International Fund for Animal Welfare (IFAW) en the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

De minister van milieu Andrea Leadsom is een fanatiek voorstandster van de jacht en vond herziening van de wet ook bespreekbaar.

The Hunting Act wordt ondersteund door meer dan 80 procent van het Britse publiek – waaronder 70 procent van de conservatieve kiezers – en de mensen in Engeland en Wales hebben geen behoefte om terug te keren naar de wreedheid van de jacht.

Jagers proberen vossen vaak als plaag te definieren
Uit onderzoek van professor Stephen Harris uit 2015 van de universiteit van Bristol blijkt dat het jagen op vossen, in tegenstelling tot wat sommige jagers beweren, zinloos en zelfs averechts te werken. Vossen zijn geen plaag, dus afschieten heeft geen zin en heeft daarnaast geen kleinere vossenpopulatie tot gevolg. Het doden van de dieren kan er juist voor zorgen dat hun aantal stijgt.

Het rapport ‘The utility of killing foxes in Scotland’ toont juist het nut van vossen voor boeren aan, doordat de dieren konijnen eten.

Professor Harris is expert op het gebied van vossen; hij bestudeert ze al 50 jaar en heeft ontelbare publicaties op zijn naam staan over vossenecologie, gedrag en predatie. Harris analyseerde de hoeveelheid vossen, hun gedrag, het effect van plaagbestrijding en welzijnsproblematiek aan de hand van diverse onafhankelijke onderzoeken van de afgelopen 60 jaar, waaronder die van hemzelf. De conclusies waren:

Sinds de vossenjacht in Schotland (2002), Engeland en Wales (2005) officieel verboden werd, is het aantal vossen gedaald, in tegenstelling tot de verwachtingen van de pro-jachtlobby. Deze daling heeft niets te maken met ‘plaagbestrijding’.

Het doden van een vos tijdens het jachtseizoen werkt averechts en kan leiden tot een stijging van het aantal vossen. Vossen kunnen boeren uiteindelijk geld besparen omdat ze konijnen eten.

De hoeveelheid vee die wordt aangevallen door vossen is zo gering dat het onjuist is de roofdieren als plaag te beschouwen. Er sterven meer lammeren doordat ze op een verkeerde manier worden gehouden, dan dat ze ten prooi vallen aan vossen.

Bron: Nu.nl ©AnimalsToday redactie