Bij veehouders in Makkinga en Dreumel heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) schapen en koeien in beslag genomen omdat er niet goed voor ze werd gezorgd.

NVWA
Foto: Alex Micheu Photography/Wikimedia

Het gaat onder meer om 2 schapen en 33 runderen van een veehouder uit Dreumel in Gelderland. De dieren werden verwaarloosd en hadden geen schone en droge ligplek. Volgens de eigenaar is er niets aan de hand met zijn vee. Hij geeft wel toe dat de omgeving waar de koeien en schapen werden gehouden erg modderig is maar daar zijn de dieren volgens de eigenaar wel tegen bestand, zo meent hij.

In het Friese Makkinga nam de NVWA 21 koeien in beslag. De dieren waren door de 75-jarige eigenaar ernstig verwaarloosd. De koeien worden in ieder geval drie weken ergens anders ondergebracht zodat ze kunnen herstellen.

Meer meldingen
Vorig jaar werd duidelijk dat er bij de NVWA steeds meer meldingen binnenkomen over verwaarloosde landbouwdieren. Zo kwamen er in 2012 1.747 meldingen binnen over slechte verzorging van dieren op veehouderijen. In 2013 is dat aantal gestegen naar 2.226 klachten. Het gaat daarbij vooral om varkens, runderen en schapen.

In 2014 stonden maar liefst 325 veehouders onder verscherpt toezicht. Daarvan blijken 60 veehouders notoire overtreders. In 410 zaken kreeg de eigenaar van de dieren de opdracht maatregelen te treffen om de situatie te verbeteren en moest er bijvoorbeeld verplicht een dierenarts worden ingeschakeld. Bij deze 410 zaken waren in totaal 271.210 dieren betrokken. In 87 gevallen droeg de NVWA de zaak direct over aan Justitie. Op 12 bedrijven was de situatie zo nijpend dat 669 dieren onmiddellijk werden weggehaald.

Bronnen: De Gelderlander, Leeuwarder Courant ©PiepVandaag