Slecht nieuws voor de dieren in de intensieve veehouderij, want er komt geen dierwaardige veehouderij. De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag voor een wijziging van de Wet dieren gestemd. Het originele voorstel, ingediend door Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) in 2021, beoogde dat dieren alleen gehouden zouden worden op een manier waarop ze hun natuurlijk gedrag konden vertonen. Echter, de ingangsdatum van dit voorstel werd steeds opgeschoven en de verbeteringen bleven uit. In plaats daarvan heeft de Tweede Kamer nu gestemd voor een nieuw voorstel van D66/VVD, waarin de doelstellingen van de wet uit 2021 afgezwakt of uitgesteld zijn.

dierwaardige veehouderij
Tweede Kamer stemt tegen dierwaardige veehouderij Wet dieren | Foto: Pixabay

Het aangenomen voorstel betekent dat er voorlopig geen verandering komt in de regels voor het houden van dieren in de veehouderij. Het oorspronkelijke plan was bedoeld om een einde te maken aan de intensieve veehouderij, waarbij dieren vaak onder slechte omstandigheden leven. Het doel was om ze meer ruimte en mogelijkheden te geven om natuurlijk gedrag te vertonen, zoals wroeten en grazen.

Te hoge kosten dierwaardige veehouderij

Demissionair minister van Landbouw, Piet Adema, heeft voorgesteld om deze plannen af te zwakken omdat ze te veel investeringen van veehouders zouden vergen. De agrarische sector had ook veel bezwaren, omdat de kosten voor het aanpassen van stallen te hoog zouden zijn.

noodtoestand
Tweede Kamer stemt tegen dierwaardige veehouderij Wet dieren | Foto: Wakker Dier

PVV verandert standpunt

Opvallend is dat de PVV, die in 2021 nog vóór de nieuwe regels stemde, nu tegen het voorstel heeft gestemd. Dit komt doordat de partij bezig is met coalitieonderhandelingen en de belangen van andere partijen mee laat wegen in hun beslissingen.

Aangebonden vee wordt verboden in Duitsland
Tweede Kamer stemt tegen dierwaardige veehouderij Wet dieren | Foto: publiek domein

Niet bij neerleggen

Het is teleurstellend dat de belangen van dieren opnieuw niet zijn meegewogen in de politieke besluitvorming. Er komt dus geen dierwaardige veehouderij. Dit besluit gaat bovendien in tegen de heersende maatschappelijke opinie: maar liefst 8 op de 10 Nederlandse kiezers willen dat de intensieve veehouderij stopt. In plaats daarvan blijven miljoenen dieren voorlopig gevangen zitten in een systeem dat voornamelijk gericht is op winstbejag. Ze bevinden zich in een onnatuurlijke omgeving, verstoken van de mogelijkheid om hun natuurlijk gedrag te vertonen. Vaak moeten ze ook nog pijnlijke ingrepen aan hun lichaam ondergaan, zoals het afbranden van staarten of het afknippen van snavels. De Partij voor de Dieren heeft verklaard zich hier niet bij neer te leggen en zal blijven strijden voor een beter leven voor deze dieren.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Liesbeth Riekwel