De regering van de Spaanse deelstaat Castillië en León heeft besloten om de stier tijdens het jaarlijkse evenement Toro de la Vega in Tordesillas niet meer te laten doden in het bijzijn van publiek. Dat is een stap in de goede richting, maar het besluit laat veel vragen onbeantwoord over de vorm van dit evenement in de toekomst. CAS International, een Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van het stierenvechten en wrede feesten met stieren, heeft het decreet gelezen en de mening van verschillende experts gehoord. In dit artikel kunt u de positie van CAS lezen over het besluit van de deelstaatsregering.

Rompesuelas Toro de la Vega
Stier Rompesualas is het slachtoffer van het wrede evenement Toro de la Vega in 2015

Reglement
Gewoonlijk wordt er tijdens Toro de la Vega een stier afgeslacht door honderden mannen te paard en te voet, die het dier doodsteken met lansen. De autoriteiten van Castilië en León hebben in de hele deelstaat verboden dat dieren gedood worden in het bijzijn van publiek tijdens traditionele feesten met stieren. De deelstaat telt op dit moment maar één festiviteit waarin het dier gedood wordt: Toro de la Vega. De wet van de deelstaat Castilië en León dicteert echter dat alle stieren die gebruikt worden in stierengevechten en evenementen binnen de 24 uur er na gedood moeten worden. Dit betekent in wezen dat de stier niet in het bijzijn van het publiek, maar buiten het zicht ervan gedood wordt.

Verder stond in het oude reglement van 1999 dat het mogelijk was om “acties op de stieren uit te oefenen die inherent zijn aan de viering van het traditionele spektakel”. Met andere woorden: het verwonden van het dier met lansen was toegestaan. Deze zin in nu weggelaten. Hoe dit geïnterpreteerd moet worden is niet bekend. Er wordt in het decreet waarin het besluit is opgenomen niet expliciet aangegeven dat het verboden is om het dier te verwonden. Toch geeft een vertegenwoordiger van de deelstaatsregering van Castilië en León aan dat het niet langer toegestaan zijn om lansen te gebruiken.

Meer vragen dan antwoorden
CAS heeft naar de mening van diverse experts op het gebied van dierenwelzijn en wetgeving gekeken. Op dit moment zijn er meer vragen dan antwoorden:

  • Hoe zit het met de lansen, mogen die nog ingezet worden?
  • Mag men het dier verwondingen toebrengen?
  • Welke acties worden precies verboden in het bijzijn van het publiek?
  • Kan het reglement van Toro de la Vega gewijzigd worden om alsnog toe te staan dat er lansen gebruikt worden en na het evenement, buiten het zicht van het publiek, het dier te doden?

Als de lansen inderdaad niet meer gebruikt zullen worden, en het dier op geen enkele manier verwond zal raken, dan is er een stap in de goede richting gezet. Maar dit betekent niet dat het dier vrij is van leed. Het dier zal sowieso veel stress ervaren tijdens het evenement en tijdens het transport vooraf. Daarnaast zal het dier fysieke pijn ervaren: door zijn fysieke kenmerken is de stier niet geschikt om te rennen. Tijdens dit soort evenementen moet de stier rennen waardoor het ondraaglijke pijn ervaart.

En na het evenement zal de stier sowieso gedood worden, nu buiten het zicht van het publiek. Het is een positieve ontwikkeling dat de staatsregering van Castilië en León erkent dat de huidige Spaanse maatschappij geen ruimte meer biedt voor dit soort evenementen, en via het decreet het feest wil laten aanpassen. Echter, zolang het dier blijft lijden zal CAS de strijd blijven voortzetten.

Jarenlange Campagne
Sinds 2007 heeft CAS samen met de Spaanse dierenpartij PACMA, en later ook met HSI, intensief samengewerkt in de campagne ‘Rompeunalanza’ (breek een lans) om dit evenement te verbieden, door onder meer te lobbyen voor een verbod en het protesteren in Tordesillas, Valladolid en Madrid. CAS International heeft jaarlijks duizenden euro’s in deze campagne gestoken en regelmatig Nederlandse en Belgische vrijwilligers meegenomen om te laten zien dat niet alleen de Spanjaarden, maar ook vele Europeanen dit dierenleed niet langer accepteren. Dankzij onze campagne werden de protesten tegen Toro de la Vega ieder jaar groter en liepen er ieder jaar meer organisaties mee. Vorig jaar, in Madrid, waren er maar liefst 100.000 mensen op de been!

In september 2015 reisde Karen Soeters met CAS naar Tordesillas om undercoverbeelden te maken van het evenement in september 2015. Stier Rompesuelas stierf een gruwelijke dood die dag. Helaas konden we Rompesuelas niet redden, maar vele mensen hebben de beelden van de documentaire die PiepVandaag maakte kunnen zien:

We weten niet hoe Toro de la Vega er dit jaar uit gaat zien. Zeker zijn we ervan dat hoe dan ook de stier zal blijven lijden. CAS zal doorgaan met haar strijd tot geen enkele stier in Spanje en in de andere stierenvechtlanden gebruikt zal worden om mensen te vermaken tijdens een wreed spektakel.

Persbericht CAS International