In de strijd tegen stroperij wordt er continu gewerkt aan nieuwe innovatieve oplossingen. Wetenschappers aan de Universiteit van Zuid-Californië hopen dat hun nieuwe kunstmatige intelligentietool een bijdrage zal leveren aan het tegengaan van het zinloos doden van dieren voor hun lichaamsdelen.

technologie
Met nieuwe technologie kan het gedrag van stropers voorspeld worden | Fotocredit: Lukas Kaffer via Wikimedia Commons

Stroperij vormt een grote bedreiging voor diersoorten wereldwijd. Een van de meest directe vorm van bescherming van belangrijke bedreigde diersoorten is het patrouilleren door parkwachters (rangers). Volgens Fei Fang, PhD kandidaat aan de Universiteit van Zuid-Californië, is het essentieel om de werkwijze van parkwachters te optimaliseren om ze een kans te geven tegen de stropers. Zo stelt Fei Fang:

“In de meeste nationale parken zijn patrouilles van parkwachters slecht gepland, reactief in plaats van proactief en voortkomend uit gewoonte.”

Patrouille routes berekenen
Samen met een groep andere PhD studenten onder leiding van professor Milind Tambe werkte Fei Fang aan een technologie, genaamd Protection Assistant for Wildlife Security (PAWS), die rangers zou moeten helpen het gedrag van stropers te voorspellen. Hierbij gebruikten zij kunstmatige intelligentie om patrouilleroutes voor parkwachters te voorspellen. Op basis van beschikbare data over het gebied, eerdere patrouilles en stroperijen wordt, door middel van een algoritme, berekend waar stropers dreigen toe te slaan. Op basis van deze voorspellingen worden patrouilleroutes voor de parkwachters berekend. Deze routes zijn gerandomiseerd zodat stropers de patronen van de patrouilles niet kunnen leren. Tijdens de patrouilles wordt continu data verzameld waarmee de routines worden geoptimaliseerd.

Testen in Uganda
Tambe en zijn team werkten samen met Uganda Wildlife Authority (UGA), het bestuursorgaan dat het behoud van de natuur regelt in Uganda, in Queen Elizabeth National Park. UGA had 14 jaar aan data verzameld met informatie over de locatie waar dieren zijn gespot, stroperijen plaatsvonden, dierresten zijn gevonden en werktuigen van stropers zoals valstrikken. Deze data gebruikten de wetenschappers als basis voor hun eerste versie van PAWS. Na succesvolle testen in Uganda werd het systeem ook getest in Maleisië.

Stimuleren van nieuwe technieken
Nieuwe technieken zoals deze helpen parkwachters het beste te halen uit hun patrouilles en de bescherming van bedreigde diersoorten te verbeteren. Het ontwikkelen van zulke technieken wordt steeds meer gestimuleerd. Zo wordt jaarlijks de Wildlife Crime Tech Challenge georganiseerd, waarbij verschillende teams zich aan kunnen melden met hun innovatie technische oplossing om de illegale handel en stroperij tegen te gaan. Op deze manier wordt getracht om mensen uit verschillende velden samen te brengen en te stimuleren om dit dringende en wereldwijde probleem op te lossen. Ook Sara Mc Carthy, een van de andere PhD kandidaten van dit project, benadrukt dat dit project belangrijk is omdat het mensen uit allerlei velden kan inspireren om een bijdrage te leveren:

“Dit werk is niet alleen belangrijk vanwege het directe gunstige effect dat het heeft op het milieu, de bescherming van wilde dieren en de bossen, maar ook op manier waarop het anderen kan inspireren om hun inspanningen te wijden aan het creëren van een betere wereld.”

Bronnen: National Geographic, Science Daily ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen