Volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden in de Noordzee beter. Een verbetering van de visstanden betekent niet dat er méér vis gevangen moet gaan worden. In internationale afspraken is vastgelegd dat de visserijdruk verder moet afnemen. Dit blijkt…