Castratie en sterilisatie in laag BTW-tarief De Dierenbescherming doet een appèl op de overheid om het laten castreren c.q. steriliseren van katten onder het lage BTW-tarief van 6 procent te laten vallen. Hierdoor kan de ingreep goedkoper worden en dat verlaagt de drempel om deze…