In het vorige artikel is uiteengezet hoe de European Down and Feather Association (EDFA), de Europese branche van donsproducenten, tegen het levend plukken van ganzen aankijkt. Volgens hen kan en mag dit alleen gebeuren wanneer de vogels in de rui zijn; dan kan men het…