Uit de laatste telling van het Ministerie van Landbouw blijkt dat het aantal megabedrijven dit jaar weer harder is gestegen. De varkensboeren kiezen en masse voor schaalvergroting. Zo telde de provincie Brabant vorig jaar 190 megabedrijven, dit jaar is dat alweer gestegen naar 265. Dit…