Om meer broedvogels te krijgen in het Veerse Meer legde Natuurmonumenten vorig jaar diverse schelpenstroken aan in natuurgebied Kwistenburg. Het nieuwe gebied werd al snel ontdekt door de aanwezige vogels. Het eerste broedseizoen leverde dan ook al meteen broedgevallen op van dwergstern en visdief. Ook…