Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij kippen, ganzen kalkoenen en watervogels. De veroorzaker van de vogelgriep is een variant van het influenzavirus (Influenza A). Het kan zich verspreiden via de lucht, via contact tussen vogels of indirect via onder andere uitwerpselen. Vogelgriep is…