Voor de tweede maal in korte tijd is een wolf slachtoffer geworden van het verkeer. Op de N371 bij Hoogersmilde in Drenthe werd het dier aangereden. Onderzocht wordt om welke wolf het gaat. Mogelijk is het er een van een koppel, dat naar alle waarschijnlijkheid…