Tag: herkauwers

Binnenland, Kort, Nieuws

Het Schmallenbergvirus bedreigt herkauwers 

Na het blauwtongvirus dat dodelijk kan zijn voor schapen en andere herkauwers, krijgen genoemde diersoorten nu ook te maken met het Schmallenbergvirus. Dit virus is sterk in opkomst en heeft al toegeslagen onder lammeren. Verschillende veehouders hebben afgelopen weken meldingen gedaan van misvormde lammeren. De…

Binnenland, Kort, Nieuws

Blauwtong overvalt dierhouderij 

De dierziekte blauwtong is bezig met een snelle opmars. Er klinken inmiddels dringende adviezen om koeien, hun jongvee, geiten en schapen zo veel mogelijk binnen te houden, zodat ze niet gestoken worden door de knut, het mugje dat de virusziekte verspreidt. Blauwtong is een ziekte…