Als men niet snel ingrijpt en een oplossing vindt voor de opdroging van de Tanzaniaanse Tarangire-rivier, worden de dieren en planten in het Tarangire National Park de komende jaren met uitsterven bedreigd.

opdrogende rivier
Opdrogende rivier bedreigt Tanzaniaanse flora en fauna | Foto: jorge.cancela Flickr via Compfight cc

Die zijn namelijk grotendeels afhankelijk van de rivier, maar het water staat op dit moment te laag.

Noodklok
De directeur van de Tanzaniaanse Autoriteit voor Nationale Parken (Tanzania National Parks Authority), Allan Kijazi, benadrukt dat het een alarmerende situatie is.

“Deze lage stand is het gevolg van de groeiende economie rond de belangrijkste bron van de rivier in de regio Dodoma.”

Hij roept het Tanzaniaanse parlement en de regering dan ook op om de bron van de rivier te beschermen.

“Anders zijn de dieren in het park in groot gevaar.”

Dieren vertrekken
Helman Bitaho is een opziener in het Tarangire National Park. Volgens hem heeft zelfs de toegenomen regenval het waterpeil niet opgekrikt. Hij legt uit wat de gevolgen zijn:

“Als de rivierstand verder daalt, moeten dieren noodgedwongen op zoek naar water om hun dorst te lessen, en naar nieuwe graasgebieden. Dit kan desastreuze effecten hebben op het leven van de mensen die rond het park wonen.”

Groeiende economie verstoort habitat
Kemilembe Luota, voorzitter van de parlementaire commissie voor land, natuurlijke hulpbronnen en toerisme, zei dat de zorgen van de Tanzaniaanse Autoriteit voor Nationale Parken deels terecht zijn, hoewel sommige factoren te wijten zijn aan klimaatverandering. Ze voegde eraan toe dat de overheid het belang van nationale parken voor de nationale economie moet evalueren, en ervoor moet zorgen dat de economische activiteiten langs de rivier het ecologische systeem niet verstoren.

Bestemmingsplannen herzien
De onderminister van natuurlijke hulpbronnen en toerisme, Japhet Hasunga, zei dat de handhaving van waterbronnen de verantwoordelijkheid is van meerdere ministeries, maar dat de regering één duidelijk standpunt moet innemen in de kwestie. Hij beschouwt het als een cruciale oplossing van het probleem om plannen voor de ruimtelijke ordening voor alle dorpen rondom nationale parken op te stellen.

Bron @AnimalsToday.nl Anne Douqué