Sinds de coronacrisis toesloeg, is er veel geschreven over dierenmarkten en straathandel, waar dierlijke virussen makkelijk kunnen overspringen op mensen omdat ze erg dicht op elkaar zitten. We denken dan altijd aan China, of in ieder geval aan een plek ergens in Azië of Afrika. Want dat soort markten komt in Nederland toch zeker niet voor? Wel dus! Onlangs vond in Houten het ‘grootste reptielenevenement’ van het jaar plaats. De grootste, maar zeker niet de enige in zijn soort in Nederland.

Reptielenbeurs
Reptielenbeurs in Nederland. Really? | Foto: publiek domein

Reptielenbeurs

Op zondag 19 september was World Animal Protection (WAP) aanwezig op Terraria Houten, met naast reptielen ook allerlei andere exotische (zoog)dieren in de aanbieding. Varanen, boomstekelvarkens, gordeldieren, een stinkdier en een woestijnvos, en vleermuizen, waarvan toch inmiddels algemeen bekend is dat ze ernstige ziekten als COVID-19 kunnen overbrengen. Juist het feit dat deze dieren op één plek samenkomen en dicht bij elkaar en bij de mens in de buurt verblijven, brengt risico’s met zich mee.

Op de beurs waren ook bedreigde en beschermde diersoorten, waarvan sommigen niet hadden mogen worden ingevoerd. De sjoemelige certificatenhandel maakt het echter moeilijk om te achterhalen waar die precies vandaan zijn gekomen.

Wezens met gevoel

Voor alle dieren moet deze beurs een behoorlijk traumatische belevenis zijn geweest. Al jaren is wetenschappelijk bewezen dat reptielen gevoelig zijn voor stress, angst en opwinding, en toch stonden ze de hele dag in rijen opgestapelde witte bamibakjes te kijk. Lekker veilig tegen ontsnapping, en makkelijk mee te nemen na de aanschaf. Maar ook zonder schuilplek, eten of drinken, in een ruimte te klein om zich uit te strekken. De nachtdieren in het licht, en de prooidieren in het zicht van de roofdieren. Ook de starende ogen van potentiële kopers en het te pas en te onpas opgetild of aangeraakt worden, moet voor de dieren verschrikkelijk zijn geweest. De dieren waren duidelijk eerst handel, en dan pas dier.

Informatie wordt niet verstrekt

Het viel WAP op dat er nauwelijks informatie werd gegeven over wat je kan verwachten bij het houden van een wild of exotisch dier. Niks over verzorging, dieet, huisvesting, gedrag of de kosten die het met zich mee brengt. Waarschijnlijk was dit deels een taalprobleem: bijna de helft van de aanwezige handelaren kwam uit een ander Europees land dan Nederland en was de Nederlandse taal niet machtig. Zo komt het dat je zonder uitleg of instructie een brilkaaiman kon kopen – toch een krokodil die tussen de 1-2 meter groot kan worden, rond de 40 kilo weegt en behoorlijk agressief kan worden.

Actie, petitie en Kamervragen

Laat het helder zijn: de reptielenbeurs in Houten is niet de enige beurs waar dieren worden verhandeld. Er zijn iedere maand wel ergens Slangendagen, Terrariumdagen reptielenbeurzen in Nederland. Dat is ook toegestaan, mits aan geldige regels voor onder andere dierenwelzijn wordt voldaan. Dat is dus klaarblijkelijk niet het geval. Dierenorganisaties WAP, IFAW, Stichting AAP, Stichting SPOTS en de Dierencoalitie hebben eerder dit jaar maatregelen voorgesteld om het risico van zoönosen – van dier op mens migrerende ziekten – te voorkomen. Een verbod op dierenmarkten maakte daar onderdeel van uit. Ondanks toezeggingen van de Minister van LNV om te heroverwegen, worden vergunningen nog steeds verstrekt en vindt handhaving nauwelijks plaats.

Intussen heeft D66 met input van WAP kritische Kamervragen gesteld aan de Minister van LNV. Eerder bleek al uit een door WAP gehouden enquête dat ruim 80 procent van de bevolking dierenhandel op deze manier afwijst.

Bent u ook tegen dierenmarkten en commerciële handel in exotische dieren? Dan kunt u hier een petitie tekenen, in de hoop dat de politiek in actie komt en maatregelen neemt.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée