In de provincie Noord-Holland mag in de avond en de nacht, met gebruik van geweer en kunstlicht, gejaagd worden op vossen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De Faunabescherming had een zaak aangespannen tegen Gedeputeerde Staten wegens het verlenen van een ontheffing aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland. Het gaat om een ontheffing van de Flora- en Faunawet die geldt tot april 2019.

vossen Noord-Holland Raad van State
Foto: Martha de Jong-Lantink / Foter / CC BY-NC-ND

De Faunabeheereenheid is van mening dat afschot nodig is, omdat vossen te veel weidevogels doden. De Faunabescherming is het daar niet mee eens en voert aan dat er ook andere manieren zijn om weidevogels te beschermen, zoals het plaatsen van rasters rond broedgebieden.

De Raad van State bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 6 maart dit jaar. Het rechtscollege wijst op het feit dat de vos al op de landelijke vrijstellingslijst van de Flora- en faunawet is geplaatst, wat betekent dat er van wordt uitgegaan dat de vos in het gehele land belangrijke schade aan fauna kan aanrichten. De Raad van State is tevens van mening dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat een toename van het aantal gedode vossen leidt tot afname van het aantal gedode weidevogels. Verder heeft het provinciebestuur voldoende gemotiveerd dat er geen andere bevredigende oplossing dan afschot is, aldus de Raad van State.

De volledige uitspraak is te vinden op de website van de Raad van State.

Bron: AgriHolland.nl ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor