Zeer recentelijk bereikte ons dieptriest nieuws uit Spanje. In de gemeente Cuenca woedde er een lange strijd om de aanbesteding van het gemeentelijke asiel (het dodingstation van Cuenca) tussen het particuliere dierenasiel Olescan, en een rattenverdelgingsbedrijf. Olescan is afhankelijk van donaties en probeert met vrijwilligers zoveel mogelijk honden uit dodingstations te redden en ze een nieuwe kans te geven in adoptiegezinnen. Ze wilden het gemeentelijke asiel van Cuenca gaan beheren. Dit doen ze al in een aantal Catalaanse gemeenten met veel succes.

Cuenca
Podenco | Foto credit: Nickthevet via Compfight cc

Maar het rattenverdelgingsbedrijf heeft de aanbesteding gewonnen en zal nu gaan regeren over het asiel. Dit komt doordat dit bedrijf voor minder subsidie voor de honden kan zorgen, die na 21 dagen worden afgemaakt. Volgens betrokkenen heeft het desbetreffende verdelgingsbedrijf 47 zaken van dierenmishandeling tegen zich lopen. Dit is een zeer zorgwekkende situatie voor de honden in Cuenca, en men vreest voor hun toekomst. Een dergelijk bedrijf heeft geen enkele kijk op het welzijn van de honden.

Situatie Spanje
150.000 dieren worden jaarlijks op straat gezet in Spanje. Een groot deel hiervan sterft in gemeentelijke asielen (dodingstations). Iedere Spaanse gemeente is wettelijk verplicht om zorg te dragen voor in de steek gelaten dieren. Meestal besteedt de gemeente deze taak uit aan een particulier bedrijf of opvang die betaald wordt om voor de dieren te zorgen. Dat Spaanse honden en katten in dergelijke omstandigheden in een opvang kunnen leven, komt doordat de autoriteiten onvoldoende controleren en/of omdat burgers geen toegang hebben tot de opvang, waardoor er geen zicht is op de leefomstandigheden van de dieren. Er zijn gevallen bekend waarbij buren zien dat er problemen zijn, maar bij het melden de autoriteiten geen gehoor geven.

In dit soort gevallen hebben de verantwoordelijken voor de opvang vrije hand in de wijze waarop zij omgaan met de opgevangen dieren, zoals het rattenverdelgingsbedrijf in Cuenca. Verder bestraft de Spaanse wet dierenleed nauwelijks. Zo is dierenmishandeling pas strafbaar als er zichtbaar fysiek letsel aan een dier is toegebracht. Volgens de Spaanse dierenpartij PACMA is er in Spanje geen enkel geval bekend van een gevangenisstraf naar aanleiding van dierenmishandeling. Als er boetes opgelegd worden zijn deze meestal erg laag.

Protesteer
Je kunt je ongenoegen uitspreken over deze gang van zaken naar de gemeente van Cuenca. Dit kun je doen door op de Facebook-pagina van de gemeente een bericht achter te laten of door ze een mail te sturen. Algemeen e-mailadres: aytocuenca@cuenca.es.

Je kunt bijvoorbeeld de volgende tekst mailen:

‘Estimado señor/a,
No estoy de acuerdo que el ayuntamiento de la perrera municipal de cuenca a empresas con ánimo de lucro para que se enriquezcan a costa de matar animales.

Esta barbarie de matar por matar no es justa. Cuenca no da una buena imagen de España al mundo. España ahora es conocida en Holanda como un país donde el sufrimiento animal es normal, donde no se respeta el bienestar de los animales, y el ayuntamiento afirma esta imagen con su decisión.
Saludos cordiales,
(naam, land)’

Vertaling:

‘Geachte meneer/mevrouw,
Ik ben het niet eens met het feit dat de gemeente Cuenca het gemeentelijke asiel onder het beheer plaatst van bedrijven die winst willen maken op basis van het doden van dieren. Deze barbaarse praktijken van het doden voor het doden zijn niet rechtvaardig. Cuenca geeft Spanje een slechte reputatie in de wereld. Spanje staat in Nederland bekend als een land waar dierenleed normaal is, waar er geen respect is voor dierenwelzijn, en de gemeente van Cuenca bevestigt dit beeld met dit besluit.
Met vriendelijke groet’

©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.