Proefdiervrij richt zich met het Fonds Proefdiervrij Onderzoek de komende jaren (2015-2017) op de ontwikkeling van proefdiervrije methodes ter voorkoming en genezing van kanker. Deze nieuwe focus is het resultaat van projecten die Proefdiervrij samen met wetenschappers heeft uitgevoerd. De afgelopen periode is er veel ophef ontstaan over het gebruik van proefdieren bij onderzoeken van universiteiten in Nederland, die mede gefinancierd zijn door gezondheidsfondsen. Deze ophef toont aan dat de roep om proefdiervrije onderzoekstechnieken sterker wordt. De nieuwe focus van het Fonds Proefdiervrij Onderzoek biedt mogelijkheden om aan die oproep gehoor te geven. Met de focus verwacht Proefdiervrij een belangrijke bijdrage te leveren aan het hele spectrum van onderzoek naar kanker en een verschil te maken in het terugdringen van het gebruik van proefdieren.

dierproeven kanker
Foto Credit: Harraz via Compfight cc

Marja Zuidgeest, directeur van Proefdiervrij, over de nieuwe focus van het Fonds Proefdiervrij Onderzoek:

“Door onze focus te richten op nieuwe methoden voor onderzoek naar kanker ziet Proefdiervrij kansen om écht iets te betekenen voor zowel de volksgezondheid als de proefdieren: een win-win situatie.”

Nauwe samenwerking wetenschap
Sinds 2009 startte Proefdiervrij een aantal wetenschappelijke projecten die onderzoek deden naar kanker zonder proefdiergebruik. Met samenwerkingspartners ASAT Foundation en ZonMw organiseerde Proefdiervrij een verkenningstraject om deze aanpak verder uit te bouwen. De projecten gaven onder andere inzicht in welke kennis nodig is om gezondheidsrisico’s bij mensen te kunnen voorspellen én welke proefdiervrije testmodellen hier een rol in kunnen spelen. De uitkomst van deze projecten toont aan dat er goede reden is om met het Fonds Proefdiervrij Onderzoek te investeren in nieuwe proefdiervrije methodes voor onderzoek naar de bestrijding van kanker.

Fonds gaat nieuwe fase in
Om proefdiervrij onderzoek te stimuleren is het Fonds Proefdiervrij Onderzoek in 2009 opgericht. Sinds de start van het Fonds is er geïnvesteerd in drie onderzoeken gericht op innovatie in onderzoek naar kanker: het botmetastasemodel, het longmodel en het hartspiercelonderzoek. Deze koers is nu aangescherpt in de nieuwe fase van het Fonds. De komende jaren investeert het Fonds in projecten die zich niet alleen richten op onderzoek naar kanker, maar ook op het voorkomen en genezen van kanker. De nieuwe focus van het Fonds geeft wetenschappers de unieke mogelijkheid om de ontwikkeling van proefdiervrije methodes op het gebied van onderzoek naar kanker naar een hoger niveau te brengen. De eerste projecten starten in 2015.

Over Stichting Proefdiervrij
Stichting Proefdiervrij zet zich in voor een toekomst zonder proefdieren. Proefdiervrije technieken bestaan en er komen er steeds meer. Stichting Proefdiervrij helpt wetenschappers, ondernemers en de overheid bij de ontwikkeling van die nieuwe technieken. Door voorlichting te geven, partnerschappen aan te gaan en samen over proefdiervrije oplossingen na te denken.

Persbericht Proefdiervrij