Gevangen in kunstmatige bassins in een ijzige baai in het oosten van Rusland wacht momenteel een groep orka’s en witte dolfijnen op de uitkomst van ‘hun’ proces. Waarschijnlijk bestemd voor de verkoop aan aquaria, moeten ze de afwikkeling van de juridische procedure om hen te bevrijden mogelijk met de dood bekopen.

orka's
Orka’s en witte dolfijnen slachtoffer van verborgen handel | Foto: Pixabay

De dieren zijn slechts enkele van de slachtoffers van de handel in zeezoogdieren door Russische bedrijven. Hun situatie kreeg bekendheid toen in november door een drone geschoten beelden openbaar werden gemaakt en de media het dierenverblijf al snel ‘de walvisgevangenis’ doopten.

In totaal elf orka’s en 87 witte dolfijnen worden vastgehouden in rechthoekige zeekooien in de Srednjaja-baai in het oosten van Rusland. In de zomer van 2018 gevangen door vier Russische bedrijven, waren de dieren vermoedelijk bestemd om doorverkocht te worden. Verschillende dierenwelzijnsorganisaties stellen echter dat ze illegaal gevangen zijn en dat de overheid hen in beslag zou moeten nemen. Ook de eventuele doorverkoop aan aquaria in landen als China werd door de Russische openbaar aanklager als illegaal betiteld.

Gevangenschap zorgt voor gezondheidsklachten

Volgens Dmitri Lisitsyn, expert in zeezoogdieren en hoofd van Sakhalin Environment Watch, lijden de orka’s en dolfijnen onder hun gevangenschap. Hij was een van de onderzoekers en dierenartsen die half januari door de autoriteiten werd gevraagd de gezondheid van de dieren te beoordelen. Lisitsyn verduidelijkt dat vijftien van de gevangen witte dolfijnen nog zuigelingen zijn die door hun moeder zouden moeten worden gezoogd. De kou is voor de witte dolfijnen niet zo zeer een probleem, als wel het feit dat het oppervlakte water steeds bevriest en opengebroken moet worden zodat de dieren nog kunnen blijven ademen.

De orka’s zijn er nog slechter aan toe, omdat zij in de winter eigenlijk naar zuidelijker streken zouden trekken. Zij hebben verwondingen aan de huid die het gevolg kunnen zijn van bevriezing. Dierenarts Tatjana Denisenko nam bovendien huidmonsters die wijzen op een infectie. Denisenko:

“Bij de meeste van de elf orka’s was de huid dicht bezaaid met talloze micro-organismen.”

Het stilstaande water in de kooien vormt een broedplaats voor bacteriën en schimmels afkomstig van bijvoorbeeld rottende voedselresten.

Juridisch niemandsland

Wat er uiteindelijk met de orka’s en dolfijnen gaat gebeuren is nog onzeker. Drie samenwerkende ngo’s, waaronder Sakhalin Environment Watch, hebben een rechtszaak aangespannen. Listitsyn licht toe:

“De staat is de rechtmatige eigenaar van de dieren en moet ze in beslag nemen en weer in het wild uitzetten.”

Dat laatste na een zorgvuldig rehabilitatieproces.

De betrokken bedrijven houden er echter aan vast dat ze een vergunning hadden voor het vangen van de kleine honderd zeezoogdieren. Gepland staat dat ze dit jaar aan aquaria in Rusland en het buitenland geleverd worden. De advocaat van een van de betrokken bedrijven -Bely Kit- verklaart dat het bedrijf de dieren alleen vrij zal laten als de rechter het bedrijf daartoe dwingt.

Als de conclusie van de rechtszaak is dat de bedrijven niets illegaals hebben gedaan en ze aan aquaria mogen doorverkopen, ontstaat volgens Dmitri Glazov -interim-vicevoorzitter van de ngo Marine Mammal Council- echter een tegenstrijdige situatie. Russische aquaria hebben namelijk niet de capaciteit om zoveel orka’s op te nemen en export naar het buitenland is verboden. De dieren zitten dan daadwerkelijk vast in een juridisch niemandsland.

Vrijlating enige uitweg

Voor de groep dieren die worden vastgehouden in de Srednjaja-baai komt er binnenkort wellicht een vervolg op hun verhaal. Op 7 februari maakten Russische autoriteiten bekend opnieuw te gaan onderzoeken of de dieren slecht worden behandeld. Hun vrijlating terug in het wild lijkt voorlopig echter de enige echte redding voor de orka’s en dolfijnen te kunnen zijn. Anders zullen de dieren die niet kunnen worden verplaatst naar een ander verblijf uiteindelijk bezwijken aan de stress, het gebrek aan noodzakelijke medische zorg of zelfs verdrinking bij het dichtvriezen van hun verblijf.

Hun verhaal maakt hoe dan ook pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar dieren zijn tegenover de drang van mensen om financiële winst te maken. De in het Westen relatief onbekende Russische handel in wilde zeezoogdieren, maakt naar verluidt kapitalen omzet en wordt in de documentaire Born to be Free, een productie van Baikal Cinema, na de handel in wapens en prostitutie in omzet de grootste industrie genoemd. Voor de dieren levert het schrijnende situaties op. Wanneer er internationaal meer aandacht komt voor dit probleem, kan in de toekomst hopelijk meer dierenleed voorkomen worden.

Bron: National Geographic ©AnimalsToday.nl Merel Roks


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.