De malafide hondenhandelaar Puppyhouse in het Belgische Boechout, ook bekend als Happy Doggy, krijgt opnieuw te maken met een grote strafzaak. Zij worden nu vervolgd omdat er te veel puppy’s worden gehouden in een woonwijk, onder slechte omstandigheden. Happy Doggy is inmiddels berucht, maar wordt nauwelijks aangepakt.

Opnieuw grote strafzaak tegen malafide hondenhandel Happy Doggy
Opnieuw grote strafzaak tegen malafide hondenhandel Happy Doggy | Foto: publiek domein

Eerder dit jaar schreven wij al over de misstanden bij Happy Doggy. Denk hierbij aan zieke pups uit Oost-Europa, fraude met paspoorten en dierenartsen die hieraan meewerken. Ondanks een eerdere strafrechtelijke veroordeling in 2017, voor inbreuken op de Vlaamse milieu- en dierenwelzijnswet, heeft de hondenhandelaar nooit een verbod gekregen op het houden of verkopen van puppy’s. Op 30 april 2021 volgde er nogmaals een strafrechtelijke veroordeling, maar daarbij werd enkel een boete opgelegd. Het ging hierbij om een zogenaamde ‘verbeurdverklaring’ voor het verhandelen van (te) jonge pups uit het buitenland. De getuigenverklaringen over dierenmishandeling werden door de rechter onvoldoende betrouwbaar geacht.
.

Gemeente Boechout (B) geeft veroordeelde puppyhandelaar vrij spel

.
Het lijkt moeilijk om hondenhandelaren te pakken enkel op het verwaarlozen van dieren. In de praktijk ligt hier meestal een andere reden aan ten grondslag, zoals het ontbreken van een vergunning om te verkopen in een bepaald gebied – wat een paar maanden terug het geval was bij malafide hondenhandelaren in Spierdijk. Een bestemmingsplan kan soms uitkomst bieden.

Valse verklaring Happy Doggy

Bij de nieuwe strafzaak tegen Happy Doggy is er een valse verklaring gevonden: er werd een puppy dood verklaard, zodat dit hondje verder geen controles hoefde te ondergaan. Dat terwijl het dier gewoon in leven bleek. De Belgische dierenrechtenorganisatie GAIA initieerde als burgerlijke partij een zaak en werd daarin ontvankelijk verklaard. Belangrijke dossierstukken worden nu als bewijs beschouwd.
.

Illegale puppyhandel in Spierdijk bestraft met boetes

.
Op 14 september 2022 vond een eerste arrest plaats. Omdat het in dit geval gaat om een valse verklaring wordt dit een ‘valsheidsvordering’ genoemd, vergelijkbaar met valsheid in geschrifte. Het Hof van Beroep in Antwerpen zei hierover:

“Het Hof stelt vast dat de vermelding van ‘overleden’ op het Dog ID niet overeenstemt met de waarheid. De valsheidsvordering van de burgerlijke partij VZW GAIA is dan ook gegrond.”

Op 25 januari 2023 zullen er opnieuw getuigen, specifiek ex-medewerkers, gehoord worden over de misstanden. Zij leverden beelden aan bij de recherche van zieke, maar nog levende(!), hondjes die in de afvalbak werden gegooid. Hopelijk geeft dit de doorslag, zo is de gedachte, want het betreft hier dierenmishandeling van de hoogste orde. Bij de zaak betrokken dierenartsen die pups te vroeg uit quarantaine lieten gaan zijn wel vrijgesproken.

Permanent dicht

Een paar maanden terug werd malafide handenhandelaar De Meiboom in Hilvarenbeek permanent gesloten, mede dankzij diverse handhavingsverzoeken die werden ingediend door House of Animals. Wij hopen voor de Belgische pups bij Happy Doggy op eenzelfde besluit.

Bronnen:

Omstreden puppyhandelaar ‘De Meiboom’ moet permanent dicht

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap