Razendsnelle ontbossing, om plaats te maken voor palmolieplantages. Bedreigde diersoorten die in de knel komen omdat hun leefgebied wordt kaalgekapt. Dat zijn de gangbare berichten uit Borneo. Maar deze week worden de rollen omgedraaid: een palmolieplantage in Batu Puteh (Sabah, noord Borneo) moet wijken om plaats te maken voor… oerwoud!

oerwoud
© Bring the Elephant Home

Bring the Elephant Home werkt hier samen met lokale organisaties aan herbebossing. Plantages die binnen het beschermde gebied vallen, of pal langs de rivier zijn aangelegd, zijn illegaal. De plantages blokkeren de migratieroutes van olifanten en andere dieren, en de pesticiden die gebruikt worden tasten ecosystemen aan.

De eigenaar is gesommeerd het gebied te verlaten en heeft de jonge aanplant nog kunnen uitgraven. De oudere oliepalmen zijn inmiddels gekapt. Deze week begint het team met het planten van 10.000 bomen van verschillende inheemse soorten om de natuur zo snel mogelijk te herstellen. De illegale palmolieplantage wordt zo teruggegeven aan de natuur. Door de aanplant van bomen zullen gefragmenteerde stukken bos weer aan elkaar gekoppeld worden. Naast de enorme voordelen voor het milieu om oevers te herstellen, helpt dit de olifanten ook om hun trekroutes veilig te kunnen volgen.

oerwoud
© Bring the Elephant Home

Antoinette van de Water, oprichter van Bring the Elephant Home, was onlangs op Borneo voor een workshop en om de voortgang van het project door te nemen.

“Een andere palmolieplantage, waar we vorig jaar mee begonnen zijn, ziet er nu al heel anders uit. Je ziet de natuur zich herstellen. Er zijn volop vogels, vlinders en insecten, en ook orang-oetans en olifanten passeren de ex-plantage regelmatig. We zijn alle geplante bomen nu aan het meten, zodat we goede data hebben om verschillende gebieden te kunnen vergelijken.”

Sinds vorig jaar helpt Bring the Elephant Home de lokale organisaties Mescot en Hutan met het ontwerpen en monitoren van bosherstelinitiatieven op de routes van olifanten. Deze routes zijn door de onderzoekers van het Danau Girang Field Centre in kaart gebracht. De herbebossing is gericht op het vergroten van de corridor langs de rivier, en het verminderen van mens-olifantconflicten.

“Na het veldwerk zien we vanuit de boot regelmatig olifanten langs de rivier. Niemand in de buurt, de ondergaande zon, geluiden van de jungle, olifanten die in alle rust kunnen grazen… Prachtig, een stukje paradijs op aarde. Maar direct achter het dorp waar we verblijven, zit een kudde van negen olifanten opgesloten in een klein stukje bos omringd door palmolieplantages met schrikdraad.”

Deze week zijn de negen olifanten verdoofd, gevangen en een stuk verderop, waar de corridor weer begint, vrijgelaten. Een kostbare operatie, wat veel stress veroorzaakt voor de olifanten en bovendien een korte termijn oplossing is.

“De enige oplossing is het veiligstellen van de gehele corridor. Elke boom die we planten draagt hier aan bij, maar er is nog een lange weg te gaan.”

Bekijk deze video om een beeld te krijgen van het werk van Bring the Elephant Home op Borneo.

Voor meer info en om het project te steunen, kijk op: www.bring-the-elephant-home.nl.

© Bring the Elephant Home, Antoinette van de Water


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.