De wereldwijde klimaatverandering is van grote invloed op de watertemperatuur van zeeën en oceanen. Gemiddeld steeg de watertemperatuur van oceanen de afgelopen 45 jaar met 0,74 graden Celcius, maar in de Noordzee was dat 1,67 graden, aldus de internationale klimaatorganisatie IPCC en het Duitse Alfred Wegener Instituut.

Noordzee
De Noordzee warmt sneller op dan andere zeeën en oceanen | Foto: Pixabay

De opwarming van het zeewater is van grote invloed op het zeeleven. Sommige soorten overleven dit niet, andere soorten trekken naar koelere wateren of verplaatsen zich juist naar de warmer wordende gebieden. Dit zorgt ervoor dat de voedselketen verstoord wordt en dat vormt een grote bedreiging voor nog meer zeedieren en planten.

Zeestromen
De opwarming heeft een grote invloed op de zuurgraad van het water. Deze gaat omhoog, waardoor sommige soorten het niet overleven. Maar de watertemperatuur bepaalt ook de richting van zeestromen, die weer van grote invloed zijn op het lokale en globale weer. Warm en kouder water kunnen moeilijk mengen en daardoor zal op den duur de richting van de zeestromen veranderen. Het zou desastreuze gevolgen hebben wanneer de poolgebieden opeens omspoeld worden door een warme zeestroom, met een versnelde afsmelting van het poolijs als gevolg.

Noordzee
Toenemende ijsvrije gebieden op Antarctica hebben gevolgen voor de biodiversiteit | Foto: Scott Ableman/flickr

Ook is het warmer wordende zeewater van grote invloed op de ontwikkeling van grote orkanen, zoals storm Irma de afgelopen week. Orkanen worden ‘gevoed’ door warm water, en hoe hoger de temperatuur van het water des te heftiger de storm. Ook zal warmer water sneller verdampen waardoor de hoeveelheid neerslag toeneemt.

Zorgelijk
Waarom de Noordzee sneller opwarmt dan het gemiddelde op aarde is mogelijk omdat het een relatief ondiepe zee is. Ook bestaat de mogelijkheid dat bestaande warme zeestromingen al van richting zijn veranderd, waardoor er relatief warm water richting de Noordzee stroomt. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen, maar de versnelde opwarming van de Noordzee is hoe dan ook een zorgelijke ontwikkeling.

Bron: HLN ©AnimalsToday.nl Bart van Riel