Hoewel in Zuid-Afrika voor het eerst sinds 2007 een lichte daling zichtbaar is in het aantal gestroopte neushoorns, worden er in de buurlanden steeds meer neushoorns gedood.

Neushoorn - slachtoffer van stroperij
Foto via Pixabay

De Zuid-Afrikaanse minister van milieu, Edna Molewa, maakte bekend dat er vorig jaar 1.175 neushoorn stierven door stroperij terwijl in 2014 het verontrustende aantal van 1.215 dieren de dood vonden door geweld. De lichte daling in het aantal gedode dieren wordt overschaduwd door de alarmerende toename van het aan neushoorns dat gedood werd in de omringende landen.

Onaanvaardbare sterftecijfers

Carlos Drews, director WWF (Wereld Natuurfonds), Global Species Programme:

“Dat we na zeven jaar eindelijk een daling van de neushoorn-stroperij in Zuid-Afrika kunnen constateren is bemoedigend en het resultaat van een actieve overheid en de onvermoeibare inzet van zoveel toegewijde mensen, maar het hoge aantal neushoorns dat sterft door stroperij blijft onaanvaardbaar. De stijgende sterftecijfers in de buurlanden Namibië en Zimbabwe zijn reden voor ernstige bezorgdheid.”

Uitbreiding

Terwijl stropers nog steeds focussen op Zuid-Afrika, suggereren de nieuwe, officiële cijfers uit Namibië en Zimbabwe dat criminele netwerken hun werkgebied uitbreiden, ook naar gebieden die voorheen relatief veilig waren voor neushoorns.

Zo stierven er in Namibië vorig jaar 80 neushoorns door stropers, in 2014 waren dat er 25 en in 2013 slechts vier dieren. In Zimbabwe werden 50 dieren gedood, meer dan het dubbele van het voorgaande jaar. Deze drie landen samen zijn de thuisbasis van bijna 95 procent van alle resterende Afrikaanse neushoorns.

Mens en dier

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) benadrukt dat het stoppen van neushoorn-stroperij niet alleen een uitvoering van rechtshandhaving is, maar ook de betrokkenheid van de lokale samenleving in de beschermde gebieden vereist.

“De infiltratie van deze gemeenschappen door geraffineerde criminele bendes bedreigt niet alleen neushoorns, maar ook de veiligheid en de duurzame ontwikkeling van de mensen hier.”

Bron: WWF ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.