Elk jaar tussen 1 juni en 31 januari van het opvolgende jaar, mogen, met vergunning, dassen worden gedood in Engeland. Vooralsnog hebben negen gebieden een vergunning aangevraagd om dit jaar dassen te vangen en dood te schieten. Ondanks dat de das een beschermde diersoort is onder de Badgers Protection Act, is de Britse overheid van mening dat dassen rundertuberculose overdragen op runderen. Om verspreiding van de gevreesde ziekte tegen te gaan, laat men jaarlijks duizenden dassen afmaken, terwijl de wetenschap deze methode juist weerspreekt.

vergunning
Minimaal negen gebieden in Engeland willen in 2018 dassen gaan doden | © Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Massaslachting
In Engeland vindt jaarlijks een massaslachting plaats. Dassen krijgen de schuld van het verspreiden van rundertuberculose. Deze besmettelijke ziekte is sinds de jaren 80 een groot probleem voor veeboeren. Besmet vee wordt gedood en levert geen geld op; de schadepost kan hierdoor fors oplopen. Dassen, en andere dieren, kunnen drager zijn van de ziekte en door boeren en veelal conservatieve politici wordt aangenomen dat ze deze overdragen op vee. Daarom worden ze sinds 2013 massaal gedood. Het afmaken van enorme aantallen dassen is onderdeel van een strategie voor 25 jaar, om de verspreiding van de ziekte een halt toe te brengen.

Aanvraag om dassen te doden in 2018
Negen gebieden in Engeland, voornamelijk in regio’s waar de kans op besmetting met rundertuberculose groot is, hebben inmiddels een vergunning aangevraagd om dassen te mogen doden. Dit betreft de graafschappen Avon, Berkshire, Derbyshire, Hampshire, Oxfordshire, Shropshire, Staffordshire, Warwickshire en Wiltshire.

De hoeveelheid dassen die gedood wordt is gigantisch. In 2017 werd het aantal gebieden fors uitgebreid naar 20, in 8 graafschappen, wat resulteerde in de dood van bijna 20.000 dassen. Dit enorme aantal overtrof het aantal in 2016, toen ook al zeer veel dassen gedood werden. In 2016 werden bijna 11.000 dassen afgemaakt, meer dan in de drie jaren daarvoor bij elkaar. Van de dassen waarop in 2017 autopsie werd gepleegd, was slechts 3% besmet.

Bewijs
Dominic Dyer van dassenbeschermingsorganisatie Badger Trust, zet zich al jaren in tegen de dassendoding. De organisatie heeft de regering opgeroepen bewijs aan te leveren dat het massaal doden van dassen een daling in het aantal gevallen van besmetting met rundertuberculose tot gevolg heeft.

“Na 50 miljoen pond (ruim 56 miljoen euro – red.) aan belastinggeld te hebben uitgegeven in vier jaar tijd en 50.000 dassen te hebben gedood, heeft de overheid nooit overtuigend bewijs kunnen overleggen dat deze strategie succesvol is, of ooit effect zal hebben.”

Veehouderij moet zelf maatregelen treffen
Dyer, en velen met hem, waaronder een schare aan wetenschappers, is van mening dat het doden van dassen geen invloed heeft op de verspreiding van de ziekte. Het is een ziekte van de vee-industrie, en moet dan ook binnen deze branche worden opgelost.

“We kunnen elke das in Engeland doden, maar dan nog zal rundertuberculose zich verspreiden binnen kuddes runderen, door onnauwkeurige tuberculosetesten, vervoer van runderen en matige bioveiligheidsmaatregelen.”

Natuurreservaat
Gelukkig zijn er ook natuurreservaten waar dassen met rust worden gelaten. The Wildlife Trusts bijvoorbeeld staat het doden van dassen niet toe en heeft al jaren ervaring met het vaccineren van dassen. De organisatie wijst erop dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de verspreiding verloopt via contact van koe-naar-koe. Het ontwikkelen van een vaccin voor koeien zou dan ook prioriteit moeten hebben.

Een woordvoerder van Dorset Wildlife Trust geeft aan:

“We willen allemaal dat er een oplossing komt voor rundertuberculose, maar het doden van dassen is niet die oplossing.”

Bron: BBC ©Animals Today Angelique Lagarde