Deze zomer hebben we voor het eerst allemaal mee kunnen genieten met de belevenissen van een dassenfamilie op de Drentse heide. Via de webcams die Staatsbosbeheer plaatste konden we de familie dagelijks volgen.

Dassensoap
Foto: Pixabay.com

Op 1 april ging de camera aan en afgelopen week op 1 oktober werd de soap van de dassenfamilie beëindigd, want toen ging de camera uit. Maar liefst 44.709 mensen hebben het ouderpaar en de vier jonge dassen een digitaal bezoek gebracht. Niet alleen voor het publiek maar ook voor de boswachters was het zeer leerzaam de dieren op deze manier te volgen:

“We hadden als meekijkende boswachters het vermoeden dat dassen ook overdag buiten kwamen, maar doordat we de familie 24 uur per dag konden volgen, weten we dit nu zeker”, zegt boswachter Pauline Arends. “Ook overdag spelen de jongen buiten. Ik ga het meegluren met de goedmoedige lobbesen zeker missen.”

Elk jaar wordt door de Zoogdiervereniging een bepaalde diersoort gekozen als dier van het jaar. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de das, de grootste marterachtige van Nederland.

Een van de activiteiten van de Zoogdiervereniging is het organiseren van een dassentelling, samen met Das&Boom en regionale dassenwerkgroepen. Volgens de laatste gegevens, alweer van 15 jaar geleden, leefden er toen ongeveer 6.000 dassen in Nederland.

Uitgestorven

Deze grote marterachtige was 30 jaar geleden zo goed als uitgestorven in Nederland. Na goedkeuring van de zogenaamde Dassennota (1985) werd een plan uitgedragen om de das te behouden voor ons land. Sindsdien gaat het weer goed met de das, ondanks dat Nederland steeds voller wordt.

Helaas heeft de das wel veel te lijden van het toegenomen verkeer. Elk jaar worden ongeveer 1.000 dieren doodgereden. In het Jaar van de Das wil de Zoogdiervereniging extra aandacht besteden aan verkeersvoorzieningen, zodat dassen veiliger naar de overkant van de weg kunnen komen.

Andere activiteiten die op het programma staan:

  • voorlichting van het algemeen publiek over het leven van de das;
  • het houden van een symposium voor vrijwillige en professionele dassenonderzoekers en beleidsmakers;
  • door middel van een lesbrief wordt ook de jeugd betrokken bij de bescherming van de das.

Het uiteindelijke doel van dit Jaar van de Das is om alert te blijven en dit dier te behouden voor generaties na ons. Dat is dan ook precies de reden geweest van Staatsbosbeheer om de webcam te plaatsen. Zo kan een groot publiek kennis maken met deze bijzondere dieren.

Compilatie Volg de das 2015

Bron: NU.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.