Bont voor Dieren heeft een Meldpunt Nertsenfokkerij en Transport opgezet en opgeroepen om via het meldpunt misstanden door te geven die plaatsvinden op nertsenfokkerijen en tijdens nertsentransporten.

Meldpunt Nertsenfokkerij en Transport
Nertsenfokkerij in Nederland | Foto: Animal Rights

Na jarenlang campagnevoeren tegen de nertsenfokkerijen in Nederland zal er over vijf jaar eindelijk een einde komen aan de bontindustrie in Nederland. Tot die tijd worden er jaarlijks nog 5 miljoen nertsen in Nederland gedood voor hun vacht.

Vreselijke omstandigheden

Nertsenfokkers doen wegens het naderende nertsenfokverbod geen dierenwelzijnsinvesteringen meer. Ook worden er om die reden vaker nertsen onder de meest vreselijke omstandigheden getransporteerd naar het buitenland. Vanwege deze zorgen heeft Bont voor Dieren heeft het Meldpunt Nertsenfokkerij en Transport opgezet, waarin iedereen opgeroepen wordt om misstanden door te geven, die plaatsvinden op zowel fokkerijen als tijdens nertsentransporten. Natalie Wanga, directeur van Bont voor Dieren:

“Zolang we nertsen in Nederland fokken, proberen wij al aandacht te vragen voor de erbarmelijke omstandigheden van nertsen in kleine kooitjes. Sinds de jaren ‘80 krijgen wij al meldingen van misstanden, illegale uitbreidingen en dierwelzijnsproblemen van deze onethische sector. Het is goed dat er een verbod is, maar we kunnen de 25 miljoen dieren die nog gedood gaan worden tot 2024 niet in de kou laten staan. Onze rol als luis in de pels van de bontindustrie blijft een bittere noodzaak.”

Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er nu nog 130 nertsenfokkerijen actief, die jaarlijks 5 miljoen nertsen fokken en doden. Deze fokkerijen zijn voornamelijk te vinden in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Regelmatig komen er meldingen binnen van bezorgde burgers en andere dierenbeschermingsorganisaties vanwege ernstig dierenleed en overtredingen op nertsenfokkerijen. Reden genoeg om nu een meldpunt te starten, waar de klachten verzameld worden.

Nertstenfokverbod
Met het aankomende fokverbod is de ellende voor nertsen helaas nog niet voorbij | Foto: Flyer Bont voor Dieren

Handhavingsverzoeken

Naar aanleiding van de binnengekomen meldingen en eigen onderzoek zal Bont voor Dieren handhavingsverzoeken indienen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit dwingt de NVWA tot controle van het betreffende bedrijf en uiteindelijk handhaving – en hopelijk sluiting indien de overtredingen ernstig genoeg zijn.

De afgelopen jaren zijn diverse handhavingsverzoeken ingediend bij de NVWA en werden er diverse rechtszaken aangespannen tegen de overheid om openheid te krijgen over de aantallen nertsen in Nederland en waar deze zich bevinden. Maar veel gemeenten houden de sector de hand boven het hoofd en de NVWA weigert cijfers openbaar te maken, waardoor het moeilijk is te controleren wat zich achter de hekken van een nertsenfokkerij afspeelt.

Ernstig dierenleed tijdens nertsentransport naar Polen

NVWA controleert niet

De sector stelt dat er amper transporten zijn van nertsen; ze worden immers gedood op de fokkerij zelf. Helaas werd eerder al aangetoond dat het wel degelijk mis kan gaan met nertsentransporten. De eis voor regels voor transporten van nertsen werd echter niet gehonoreerd: het is aan de sector zelf om regels te stellen en de NVWA controleert dus niet. Natalie Wanga:

“Onacceptabel, al helemaal nu de zomers steeds heter worden en het aantal transporten vanwege het nertsenfokverbod zullen toenemen. Een meldpunt is hard nodig en ik roep iedereen op het ons te melden wanneer er sprake is van een transport of ander dierenleed.”

Bron: