In de zaak van mishandelende zwanendrifter Bep. O en dierenarts Saskia van Rooy, die wegens vermeende stalking voor de strafrechter moet verschijnen, heeft het Openbaar Ministerie een bemiddelingsvoorstel gedaan.

zwanendrifters - mediationvoorstel
Foto: Sandra Király Pictures via Compfight cc

Tegen actualiteitenprogramma EenVandaag zei Van Rooy in reactie:

“Onbestaanbaar. Hoe kan je een valse aangifte wegens vermeende stalking proberen weg te strepen tegen meerdere malen ernstige mishandeling door onder andere Bep O. Dat kan niet en mag niet!”

Het OM maakte deze week bekend dat Piet O., de vader van Bep O. wel direct wordt vervolgd wegens mishandeling van Van Rooy. Sébas Diekstra, advocaat van dierenarts en klokkenluider Saskia van Rooy, noemt het de omgekeerde wereld. Het OM belde Diekstra met het mediationvoorstel omdat de twee partijen elkaar in de toekomst nog wel eens tegen zouden komen.

“Cliënte heeft de strafbare feiten van de dierenmishandelaren met gevaar voor eigen leven vastgelegd omdat de autoriteiten het af lieten weten. Zij is daarbij meerdere keren zeer ernstig mishandeld. Vervolgens is er als een soort afleiding aangifte tegen cliënte gedaan wegens stalking. Voor dit uit de lucht gegrepen feit loopt er nu een strafprocedure. Het is onbegrijpelijk dat cliënte zich al vele maanden eerder bij de strafrechter moest verantwoorden voor de verzonnen stalking, terwijl nu pas in een enkele zaak van mishandeling is besloten tot vervolging”, aldus Diekstra.

Het OM laat op haar beurt weten inderdaad een voorstel tot bemiddeling te hebben gedaan in de ‘zwanendriftzaak’. Op dit voorstel kwam echter geen akkoord, waardoor de zaken alsnog door de rechter zullen moeten worden beoordeeld. Van het wegstrepen van aangiftes tegen elkaar is geen sprake. Of andere zwanendrifters vervolgd zullen worden wegens mishandeling van Van Rooy is nog niet duidelijk.

“Mocht het Openbaar Ministerie besluiten dit in bepaalde zaken niet te doen, dan zal deze vervolging via het Gerechtshof worden afgedwongen via een zogeheten Artikel 12 procedure”, aldus Diekstra.

Overigens diende Diekstra twee weken geleden ook een klacht in bij korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie over de wapens en wapenvergunningen die de zwanendrifters nog zouden hebben. Het feit dat deze mannen, na mishandeling en bedreiging van Van Rooy, nog steeds wapens, waaronder jachtwapens, in hun bezit hebben vindt de advocaat “ongehoord en onbegrijpelijk”.

Diekstra vreest voor de veiligheid van zijn cliënte:

“Het is bekend hoe gewelddadig deze zwanendrifters zijn, waarom grijpt de politie niet in? In andere zaken worden wapenvergunningen veel sneller ingetrokken, zelfs na een klein conflict tussen echtgenoten.”

Bron: EenVandaag.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.