Jagers mogen op Malta in de lente op trekvogels blijven schieten. Dat is de trieste uitslag van het referendum dat afgelopen zaterdag in het land werd gehouden.

referendum
Zomertortel lokvogel | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

In juni vorig jaar werd bekend dat het Birdlife Malta gelukt was een referendum over de jacht op trekvogels te realiseren. Alle bewoners konden afgelopen zaterdag stemmen over het lot van de overtrekkende vogels.

Tijdens dit referendum konden de Maltezers beslissen of de zomertortel en kwartel mogen worden afgeschoten, of niet. Vooral met de zomertortel gaat het heel slecht. Deze soort staat op de Rode Lijst en is in Nederland met 85% afgenomen.

Het eiland Malta ligt op één van de belangrijkste vogeltrekroutes. Miljoenen trekvogels komen vanuit Afrika terug om in Europa te broeden. Helaas ligt de route precies over Malta, een eiland vergeven van jagers, die puur voor hun plezier schieten op alles wat overvliegt. In Europa zijn weinig plekken waar jagers zoveel dieren afschieten. Niet alleen zomertortel en kwartel zijn hun leven niet zeker, maar ook lepelaars, kwakken, roofvogels en zangvogels worden afgeschoten.

In de rest van Europa is het overigens verboden om te jagen op vogels in het broedseizoen, maar voor Malta is een uitzondering gemaakt. Daar mag gedurende 20 dagen gejaagd worden.

Tegenstanders van de jaarlijkse slachtpartij in Malta hadden door een petitie een referendum afgedwongen om de jacht helemaal te verbieden, maar helaas is dus duidelijk geworden dat er niet voldoende steun is om de jacht tegen te houden.

Een kleine meerderheid van 51% van de stemgerechtigden heeft tegen het verbod gestemd en schaarde zicht achter de jagers. 60% van de stemmen is nodig om de jacht te verbieden.

Overigens ging het referendum alleen over de voorjaarsjacht. In het najaar mogen alle vogels, gedurende vijf maanden, worden afgemaakt door de jagers. Zomertortels worden, met een kapje op, vastgebonden aan een stok die heen en weer wordt bewogen. Andere vogels worden op deze manier gelokt en zijn dan een makkelijk slachtoffer voor de jagers.

Bron: DeRedactie.be ©PiepVandaag.nl