Zes maanden deed een journalist van de BBC onderzoek naar de malafide handel in pups in Groot-Brittannië. Het programma Britain’s Puppy Dealers Exposed, dat maandag werd uitgezonden, toont aan onder welke schokkende omstandigheden honden massaal in schuren worden gefokt voor de handel. Hiermee voldoen broodfokkers aan de grote vraag naar populaire hondenrassen.

malafide
Sommige honden zitten in houten kisten | Foto: screenshot video YouTube

De hondenhandel is een miljoenenindustrie die, zoals elke vorm van dierenhouderij op industriële schaal, volledig ten koste gaat van het welzijn van de honden die nest na nest moeten opleveren. Het BBC-programma Panorama filmde undercover bij enorme hondenfokkerijen die onder meer honden leveren aan de Britse markt; de beelden doen veel stof opwaaien. De honden leven in krappe, krakkemikkige kooien en krijgen water via pijpleidingen zoals in de intensieve varkenshouderij worden gebruikt.

Illegale fokkisten
Hondenfokfarms die in het document te zien zijn, betreffen onder meer gigantische fokkerijen (met vergunning!) van Raymond Cullivan in het graafschap Cavan en Eric Hale in het graafschap Armagh, beide in Ierland. In de vele hokken zitten honderden honden, onder meer van specifieke rassen waar veel vraag naar is en die daarom op grote schaal worden gefokt. Cullivan heeft een vergunning voor 300 fokteven en Hale voor 120. Uit de beelden blijkt dat de honden niet alleen in kennels worden gehuisvest, maar zelfs in houten kisten. Hierin treft men honden aan die net geworpen hebben, of op het punt staan te bevallen. Zulke kisten zijn weliswaar illegaal, maar zijn volop in gebruik bij de broodfokker.

Te jong en ongezond
Wekelijks worden busjes volgeladen met pups en onder meer naar Groot-Brittannië vervoerd. Hier worden ze online en in dierenwinkels aangeboden als hondjes die zijn opgegroeid in een gezin. Veel dieren zijn te jong om van hun moeder te worden gescheiden en verkeren in slechte gezondheid. Kopers blijken zich veelal onvoldoende te verdiepen in de herkomst van hun huisdier of worden om de tuin geleid door gehaaide verkopers. Een inspecteur van de Schotse dierenbescherming, die na een melding een aantal gedumpte dode pups aantreft in een weiland, hoopt dat mensen zich meer gaan realiseren dat ze deze erbarmelijke handel in stand houden door een hond van een broodfokker te kopen.

Winstgevend
De handel in honden is zeer lucratief. Eén fokteef kan voor zo’n 5000 pond (bijna 6400 euro) aan puppy’s werpen. Het leven van de honden is schrijnend. Ze krijgen geen aandacht, brengen hun leven door in kisten en kennels, hebben geen bewegingsvrijheid of kussens om op te liggen. In de kraamkisten ontbreekt ventilatie en daglicht, en de teven kunnen niet apart van hun pups gaan liggen.

Marc Abraham, dierenarts en oprichter van Pup Aid, een organisatie die zich inzet tegen broodfokkerijen:

“Deze industrie bestaat uit een gebrek aan transparantie, bedrog, wreedheid en lijdende dieren.”

Lakse overheid
In een reactie op het programma geeft Cavan County Council aan dat de fokkerij van Raymond Cullivan een vergunning heeft en het bedrijf het afgelopen jaar 6 keer geïnspecteerd is. Tijdens deze controles zag men geen directe aanwijzingen dat het welzijn van de dieren niet was gewaarborgd, en de faciliteit zou over het algemeen aan de richtlijnen hebben voldaan voor het fokken van honden. De Ierse dierenbescherming ISPCA denkt hier vanzelfsprekend heel anders over en is blij met de documentaire. Al meermaals heeft de dierenwelzijnsorganisatie de autoriteiten verzocht actie te ondernemen tegen hondenfokkers, waaronder de broodfokker in de video, die de wet aan hun laars lappen en winstbejag boven het welzijn van honden plaatsen. Helaas gaf men steeds geen gehoor en werd de ISPCA van het kastje naar de muur gestuurd. Nu deze beelden in de openbaarheid zijn gebracht hoopt de organisatie dat er alsnog snel actie wordt ondernomen en ze hulp mag verlenen bij het opvangen van honden die in beslag worden genomen.

Bekijk de uitzending hier:

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde