De hoeveelheid afval in de oceanen, vooral plastic materiaal , is zeer zorgwekkend. Op PiepVandaag.nl is geregeld te lezen over de ellende die onze troep veroorzaakt. Wat een gevaar dit oplevert voor zee(zoog)dieren blijkt weer eens uit het onderzoek dat Taiwanese mariene biologen onlangs uitvoerden op een gestorven walvis: de maag van het dier bleek vol te zitten met plastic tasjes en vislijn.

maag
Foto credit: chinoxa via Compfight cc

Op 15 oktober werd de gestrande potvis in de zuidelijke stad Tongshi gesignaleerd. Wetenschappers en de kustwachten wisten het dier terug in zee te krijgen, maar drie dagen later werd het 15 meter lange dier 20 kilometer verderop dood gevonden. Daarop voerden mariene biologen van de lokale universiteit een necropsie uit. Hieruit bleek dat dat maag van de walvis vol zat met plastic tasjes en visnetten: het was zo veel afval dat er een graafbak mee gevuld kon worden.

Volgens professor Wang Chien-ping, hoofd van het Walvisonderzoekscentrum aan de National Cheng-Kung universiteit is de hoeveelheid troep in de maag van het arme dier waarschijnlijk de hoofdoorzaak van zijn overlijden. De walvis kan ook aan een hart of longziekte en meerdere infecties hebben geleden. Maar men vermoedt dat zijn dood een direct gevolg is van het afval.

“De grote hoeveelheid door de mens geproduceerd afval in de maag van het dier kan zijn eetlust hebben beïnvloed met ondervoeding als gevolg.”

Het steeds groter wordende gevaar dat uitgaat van alle troep in de oceanen wordt door dit trieste voorval benadrukt, volgens natuurbeschermingsorganisatie Society of Wilderness. Woordvoerder He Chih-yin:

“We horen vaker dat zeedieren sterven na het inslikken van afval, maar dit was een van de grootste sinds jaren.”

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde