VIER VOETERS bekritiseert plan Europese Commissie

In de afgelopen drie jaar heeft de Europese Commissie gewerkt aan een ontwerp voor de nieuwe Dierengezondheidswet, die waarschijnlijk het grootste deel van de huidige Europese wetgeving met betrekking tot de gezondheid van dieren zal vervangen. De internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS is verheugd dat de ontwerptekst oproept tot een identificatie- en registratieplicht voor alle honden in Europa. De organisatie ziet echter ook grote risico’s.

Loslopende honden en katten vogelvrij
© VIER VOETERS

Loslopende huisdieren zijn wilde dieren?
In het huidige ontwerp voor de Dierengezondheidswet wordt duidelijk dat de Europese Commissie overweegt om zwerfhonden en -katten als wilde dieren te bestempelen. Inez de Ligt, directeur van VIER VOETERS Nederland, ziet in dit voorstel een concrete bedreiging voor dierenwelzijn in heel Europa.

“Als dit voorstel goedgekeurd wordt, betekent het dat loslopende dieren, of dit nu zwerfdieren of verdwaalde huisdieren zijn, een lager beschermingsniveau krijgen in de EU. Nu al worden in Nederland per jaar tussen de 8.000 en 13.500 katten afgeschoten door jagers. Dit zijn verwilderde katten én huiskatten. Want geen jager kan met 100% zekerheid zeggen welke van de twee hij in het vizier heeft. Met een classificering als huisdier zouden we de bescherming voor deze dieren kunnen vergroten.”

Loslopende honden en katten vogelvrij
© VIER VOETERS

Publieke opinie opzettelijk genegeerd
De beslissing zou ook de verzoeken van EU-burgers negeren, die willen dat dieren juist beter beschermd worden. Het wetsontwerpproces wordt buiten de publiciteit gehouden om ervoor te zorgen dat het geaccepteerd wordt zonder kritiek van buitenaf. VIER VOETERS kiest er daarom voor EU-burgers (én hun dieren) juist een stem te geven door het organiseren van een kaartenactiegericht aan de EU-vertegenwoordigers.

Loslopende honden en katten vogelvrij
© VIER VOETERS

De Ligt:

“Het zwerfdierenprobleem is door mensen gecreëerd, omdat ze hun huisdieren ongecastreerd laten loslopen of op straat zetten. VIER VOETERS werkt al sinds 2010 aan verantwoord eigenaarschap van gezelschapsdieren. Daar dit voorstel ons werk ernstig kan ondermijnen, bieden we EU-burgers nu de kans om de Europese Commissie direct te vertellen wat ze van hen verwachten. We vragen onze vertegenwoordigers in Europa en de Commissie om dit onacceptabele voorstel in te trekken en in plaats daarvan te focussen op verbetering van de gezondheid en het welzijn van dieren.”

Persbericht VIER VOETERS