Sinds de jaren negentig gaat het aantal weidevogels in Nederland achteruit. Voor het eerst in lange tijd gaat de achteruitgang nu minder snel en laten sommige soorten zelfs een lichte toename zien.

Tureluur - weidevogels
Foto: Een tureluur | Photo credit: Robert Voors / Foter.com / CC BY-NC-ND

Vogels als de grutto en de kievit doen het beter dan in voorgaande jaren en zijn licht toegenomen in aantallen. Ook de tureluur en de veldleeuwerik gaan niet meer zo hard achteruit, zo blijkt uit de nieuwe Weidevogelbalans van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Landschapsbeheer Nederland. Of de positieve verandering zal doorzetten, moet de komende jaren gaan blijken. Het is namelijk niet voor het eerst dat een achteruitgang kort onderbroken werd door een opleving.

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl