Met vrienden als de NVWA heb je geen vijanden meer nodig. Hoe waar dit spreekwoord is wordt duidelijk gemaakt door dit artikel, over 23 ontsnapte koeien:

De vijftien ontsnapte koeien die niet gevangen konden worden, zijn – volgens Omroep Zeeland – door een jager doodgeschoten. De overig acht kregen een spuitje. Hun kadavers zijn afgevoerd voor destructie. De dieren waren namelijk niet voorzien van een chip of oormerken om de dieren te identificeren. Daarom mocht hun vlees niet worden gebruikt voor consumptie.

Wat is er aan de hand? De NVWA heeft eindelijk een bedrijf in de gaten waar het qua dierenwelzijn niet zo best aan toe is, lees: het is dus vreselijk. Uiteraard wordt de boer weer de nodige tijd gegund om er zorg voor te dragen dat de dieren wel weer goed verzorgd worden. Even een kleine kanttekening: de kans dat een dergelijke boer überhaupt wordt getraceerd is heel, heel klein.  Maar goed, deze boer heeft de NVWA dan toch gelukkig in de smiezen gekregen: begin dit jaar bleek dat de boer zijn koeien niet goed verzorgde en onvoldoende voer gaf.

Dan denk ik: geef hem een paar dagen de tijd en kom na 1 week terug want te weinig voer moet toch vrij snel (lees dezelfde dag) aangevuld kunnen worden. Maar nee, in zijn wijsheid besluit de NVWA blijkbaar om daar een paar maanden, ja leest het goed, een paar maanden, overheen te laten gaan . De dieren zullen wel extra speciaal voer nodig hebben gehad dat alleen via een boot uit Australië gehaald kan worden. Of zoiets…

Maar goed, dan is het zover en op 4 april gaat de NVWA weer een keer kijken of die boot uit Australië is aangekomen. Blijkbaar niet, want de NVWA besluit de dieren in beslag te nemen.  De ernstig verwaarloosde dieren zijn daarbij ontsnapt:

Deze verwaarloosde koeien konden dus ontsnappen en nadien ook niet meer gevangen worden. Dit betreft echter niet het dier dat in paniek de sloot is ingerend en alleen door flink slaan met een stok te bewegen is om op eigen kracht de kant op te komen. Zo verwaarloosd was het dier dus niet. Deze koe (zie onderstaande foto) kon nog redelijk goed meelopen, vastgebonden aan de tractor, dus dan ga ik ervan uit dat dit dier niet behoort tot de 23 dieren die gedood zijn. Zou zomaar kunnen dat de tocht naar de boerderij het dier teveel is geworden. Alles kan, toch?

ontsnapte koeien
Een van de ontsnapte koeien | Foto: screenshot (uitsnede) video Omroep Zeeland/Facebook

De woordvoerder van de NVWA probeert nog het een en ander recht te breien door te verklaren dat de 15 dieren niet meer te vangen waren, en nu komt het:

“Dus vanuit het oogpunt van dierwelzijn en volksgezondheid hadden we maar één keus: de ontsnapte dieren ter plekke doden.”

15 dieren konden alleen met hulp van een kogel gedood worden. Pardon, ernstig verwaarloosde dieren en dan niet te vangen en alleen van een afstand dood te schieten? Zeker ook weer lekker door het hoofd geschoten zoals het geitje na de brand? En 8 dieren zouden wel te vangen zijn en moesten ook weer gedood worden? Omwille van dierenwelzijn en volksgezondheid??

Hoezo dierenwelzijn en hoezo volksgezondheid?

De dieren waren er niet zo slecht aan toe dat, omwille van hun eigen welzijn, ze geëuthanaseerd zouden moeten, want ze hadden allen nog de kracht om überhaupt te ontsnappen en beslist niet gevangen te willen worden. Ook qua volksgezondheid is er helemaal niets aan de hand. De dieren waren niet eens geslacht dus hoezo volksgezondheid? Hadden de dieren soms een of andere voor de mens gevaarlijke ziekte onder de leden?

Dit hele verhaal is zo kenmerkend voor de wijze waarop de NVWA met dieren omgaat. In plaats van de de dieren daadwerkelijk te beschermen worden de dieren 2x de dupe. Eerst door de boer en vervolgens door de NVWA, die eigenlijk aan hun kant zou moeten staan. Maar niets is minder waar.

En dat de woordvoerder Bruggink durft te beweren dat de dieren ‘diervriendelijk zijn gedood’ en dat ‘vanuit oogpunt van dierwelzijn de NVWA maar een keus had’ is te triest voor woorden. Wees dan eerlijk en zeg gewoon dat het goedkoper is. Klaar. Dan kan er een eerlijke discussie worden gevoerd, maar kom niet aan met die onzin!

ontsnapte koeien
Kreeg deze koe een spuitje? | Foto: screenshot video Omroep Zeeland/Facebook

©AnimalsToday.nl Karen Soeters