“Haal je een kalf binnen 6 uur bij de moeder weg, dan gaat dat geruisloos”, zo luidde de kop in het NRC, ingegeven door het CDA-Kamerlid Maurits von Martels. Diverse onderzoeken zouden onderbouwen waarom op grond van dierenwelzijn het beter zou zijn om het kalfje direct weg te halen bij de moeder. Los van de onderzoeken stelt dit Tweede Kamerlid iets voor wat lijnrecht tegen de huidige regelgeving ingaat.

kalf
Eenlingboxen | Foto: CIWF/flickr

Dat is wel heel bijzonder en eigenlijk ook onacceptabel. De regelgeving vereist namelijk dat een dier voldoende ruimte moet worden gelaten voor zijn ethologische en fysiologische behoeften. Een basale ethologische en fysiologische behoefte van in ieder geval zoogdieren, waar de mens ook toe behoort, is wel dat moeder en kind bij elkaar blijven. Met ander woorden: zowel moeder als kind moet voldoende ruimte worden gelaten om bij elkaar te blijven. Lijkt mij vrij logisch.

Iedereen herinnert zich nog die verschrikkelijke proeven die gedaan zijn met het apenjong, dat weggehaald is bij zijn moeder en vervolgens is grootgebracht op een namaak ijzeren moeder. Hartverscheurende beelden waren dat en ze bewijzen, echt waar, dat de moeder-kind relatie toch wel heel belangrijk is.

Het stellen dat het op grond van dierenwelzijn beter zou zijn om een moeder te scheiden van haar kind is simpelweg absurd en dus ook een duidelijke wetsovertreding.

kalf
De moeder-kind relatie is belangrijk | Foto: publiek domein

In het betoog van de heer Martels haalt hij een zekere onderzoeker van Wageningen Universiteit aan de heer Hopster. Hoe kan nu een onderzoeker stellen dat, geheel tegen de natuur in, het beter zou zijn voor het moederdier om gescheiden te worden van haar kind. Dat is echt schokkend, en helemaal voor een onderzoeker die zich laat voorstaan op zijn (vermeende) expertise op dierenwelzijn gebied.

Op het moment dat je alleen maar sector-welwillende uitspraken doet waar zelfs een kind van 4 vraagtekens bij zet en je daarbij laat voorstaan op je zogenaamde wetenschappelijke onafhankelijkheid, gaan bij mij wat alarmbellen rinkelen.

kalf
Jonge kalfjes in zogenaamde iglo’s | Foto: CIWF/flickr

Laat ik dan toch maar even deze vermeende expertise in perspectief zetten. Hopster weet klaarblijkelijk niet wat dierenwelzijn daadwerkelijk inhoudt. Hij weet niet dat het welzijn van een dier afhankelijk is van de mate van aantasting van zijn fysieke en mentale integriteit. Met het verbreken van de band tussen moeder en kind wordt per definitie de mentale integriteit van zowel moeder als kind aangetast. Deze aantasting heeft automatisch tot gevolg dat het welbevinden van moeder en kind is aangetast.

Het is echt ongelooflijk dat een zogenaamde onafhankelijke onderzoeker niet in staat is op een onafhankelijke manier het welbevinden van het dier in kaart te brengen, maar een onderzoek zo in te kleden dat het resultaat per definitie goed uitkomt voor de sector.

kalf
Kalveren op melkveebedrijf | Foto: CIWF/flickr

Dus nee, Hopster beschikt niet over de juiste expertise, in tegendeel. Hij is de zoveelste pion in de niet aflatende pogingen van de sector om het publiek zand in de ogen te strooien. Ieder zogenaamd onafhankelijk wetenschappelijk rapport van deze onderzoeker zal ik in ieder geval voortaan met argusogen gaan bekijken, want dat het welzijn van het dier hierin niet goed zal zijn verwoord mag na bovenstaande wel duidelijk zijn.

kalf
Pasgeboren kalfje gescheiden van de moeder | Foto: CIWF/flickr

©AnimalsToday.nl Karen Soeters